Đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và người dân

0
83

Đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với người dân là một trong các hoạt động dự án được đánh giá cao bởi cả chính quyền và cộng đồng tại các vùng dự án của PCMM. Đối thoại tạo cơ hội cho người dân và chính quyền gần nhau hơn, tin tưởng nhau hơn.

Thúc đẩy cuộc đối thoại là nhiệm vụ của đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp phường/xã. Tuy nhiên do họ còn thiếu các kỹ năng thúc đẩy đối thoại theo phương pháp tham gia nên trong giai đọan đầu, chuyên gia/tư vấn hoặc cán bộ PCMM sẽ thúc đẩy cuộc đối thoại.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here