BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ CÁN BỘ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí:           Kế toán
Bộ phận: Tài chính – Kế toán
Quản lý trực tiếp: Giám đốc/Quản lý dự án
Tình trạng hợp đồng:  Toàn thời gian
Địa điểm làm việc:  Hà Nội – Hòa Bình

 

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) được thành lập năm 2009 theo quyết định số 1160/QĐ-LHH của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

RIC kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho các cộng đồng thiểu số.

RIC đã và đang thực hiện các sáng kiến trong các lĩnh vực Bảo trì cơ sở hạ tầng nông thôn; Quản lý đất đai và tài nguyên phát triển (rừng, nước, các hỗ trợ bên ngoài…); Thúc đẩy đối thoại giữa cộng đồng với chính quyền trong xây dựng và thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương và các chương trình quốc gia tại các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh,…

VAI TRÒ/ TRÁCH NHIỆM CỦA KẾ TOÁN

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc/Quản lý dự án về việc quản lý tiền mặt, các tài sản của dự án và các công việc được giao. Bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

 • Thực hiện công tác quản lý tài sản và tiền mặt/tiền gửi ngân hàng của dự án
 • Lập yêu cầu rút/chuyển tiền dựa trên kế hoạch ngân sách được phê duyệt
 • Chịu trách nhiệm đối với công tác quản lý tài chính chung của toàn dự án để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của nhà tài trợ và quy định hiện hành;
 • Chịu trách nhiệm ghi chép sổ sách kế toán; Lập báo cáo quản lý tài chính định kỳ về các khoản chi tiêu của dự án; Các báo cáo khác theo quy định hiện hành trước khi nộp các cơ quan quản lý có liên quan; và các báo cáo tài chính đột xuất khác theo yêu cầu (nếu có)
 • Lập kế hoạch giải ngân hàng năm theo quy định của nhà tài trợ
 • Kiểm tra các hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh toán trước khi trình Lãnh đạo phê duyệt, đảm bảo các khoản chi tiêu đúng mục đích và đúng quy định
 • Phối hợp với các bộ phận hướng dẫn chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục thanh toán các hoạt động của dự án
 • Chịu trách nhiệm quản lý theo dõi hoàn thiện các hợp đồng làm căn cứ để thanh toán
 • Có nhiệm vụ cung cấp số liệu chính xác và đầy đủ khi lãnh đạo yêu cầu
 • Chịu trách nhiệm làm đầu mối liên lạc về các vấn đề kiểm toán độc lập và thực hiện các khuyến nghị của đoàn kiểm toán.
 • Chủ trì, phối hợp với các cán bộ có liên quan, xây dựng ngân sách tài chính của dự án

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT/TRÌNH ĐỘ/KINH NGHIỆM

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
 • Có chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý tài chính, kế toán;
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, nhanh nhẹn, kiên nhẫn và trách nhiệm;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Có kỹ năng ghi chép khoa học cẩn thận, chính xác, rõ ràng;
 • Có kiến thức, kỹ năng lưu trữ văn bản, quản lý và lưu trữ tài liệu;
 • Sử dụng tốt các chương trình tin học văn phòng.
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán các dự án phát triển

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Đây là một vị trí làm việc toàn thời gian, thỉnh thoảng có các chuyến công tác đến các vùng dự án;
 • Tuân thủ các văn bản chính sách bảo mật/thỏa thuận được yêu cầu;
 • Ứng viên được tuyển chọn sẽ được ký hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước. Lương sẽ được quy định dựa trên kinh nghiệm làm việc, bằng cấp và hệ thống thang bảng lương của RIC;
 • Cam kết và tuân thủ các chính sách và quy trình của RIC;
 • Các quyền lợi được hưởng cũng như các điều kiện làm việc khác được qui định rõ trong Sổ tay Quản lý của RIC.

TRÁCH NHIỆM TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NƠI LÀM VIỆC

Tuân thủ mọi chính sách và quy trình về an toàn sức khỏe nơi làm việc và chịu trách nhiệm cho mọi hành vi và sai sót của mình để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của các đồng nghiệp khác tại nơi làm việc.

RIC là tổ chức công bằng về cơ hội việc làm cho tất cả!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tiếng Việt tới địa chỉ email: ricvietnam2009@gmail.com trước 17:00 ngày 30 tháng 04 năm 2022

Điện thoại liên hệ: 04 32121882 – 0904 535 992

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here