TOR tuyển chuyên gia Xây dựng phóng sự mô hình của dự án tại...

DỰ ÁN: HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐÀ VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHÈ SHAN TUYẾT CỔ THỤ TẠI XÓM SƯNG, XÃ CAO SƠN, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH Tổ chức tài...

TOR tuyển chuyên gia tập huấn Marketing và tiếp thị sản phẩm cho Tổ...

DỰ ÁN: HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐÀ VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHÈ SHAN TUYẾT CỔ THỤ TẠI XÓM SƯNG, XÃ CAO SƠN, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH Tổ chức...

Vai trò và năng lực của cộng đồng trong xây dựng các công trình...

Sau hơn 6 năm được Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, Nhóm cộng đồng ở các thôn, xóm thuộc xã Đú...

TOR tuyển chuyên gia biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện cùng quản...

DỰ ÁN: HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐÀ VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHÈ SHAN TUYẾT CỔ THỤ TẠI XÓM SƯNG, XÃ CAO SƠN, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH Tổ chức tài...

TOR tuyển chuyên gia tư vấn

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị Quyền trẻ em” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ.   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN...

TOR tuyển chuyên gia tập huấn Quyền trẻ em

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị Quyền trẻ em” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ.     ĐIỀU KHOẢN...

Đại sứ quán Ireland và RIC cùng chung sức với huyện Cầu Ngang, tỉnh...

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Nam trong đó có tỉnh Trà Vinh, để chung tay hỗ trợ công tác phòng...

KHÓA TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CỦA TRUNG TÂM RIC TẠI...

Là một cán bộ mới của Trung tâm RIC, tôi rất may mắn khi được tham gia một khóa học về các kỹ năng truyền thông trên nền tảng mạng xã hội. Ngày 13/4...

Chuyến đi thực địa của Trung tâm RIC tại xã Suối Giàng, huyện Văn...

Trong 2 ngày 15 - 16/4, Trung tâm RIC đã thực hiện khảo sát nhằm thu thập thông tin ban đầu về điều kiện kinh tế- xã hội tại xã Suối Giàng, huyện Văn...

Những điều thú vị về ngày 8-3, có thể bạn chưa biết?

Qua hàng nhiều thế kỷ, do tác động của tư tưởng “trọng nam khinh nữ “ thân phận người phụ nữ chịu rất nhiều thiệt thòi. Lịch sử đấu tranh cho phụ nữ mới...

NGƯỜI ĐÀN BÀ “VÁC TÙ VÀ HÀNG TỔNG”

“Có những lúc đi vào các hộ có tình trạng bạo lực gia đình, họ cấm cổng mình ghê lắm. Nhưng sau đó cứ từ từ, hỏi han chuyện kinh tế, việc làm, sức...

RIC tuyển tư vấn đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong duy...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Công việc: Tư vấn đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong duy tu, bảo dưỡng và thực hiện xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng theo cơ...

Tuyển Tư vấn tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng Phòng, chống...

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC NGOÀI NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI HÒA...

RIC tuyển tư vấn Biên soạn sách

Dự án: Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh...

Hội thảo tham vấn Sổ tay hướng dẫn thực hiện duy tu, bảo dưỡng...

Sau hơn 2 năm thí điểm mô hình duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng do Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) tài trợ, từ những kết quả...

Thí điểm nhân rộng mô hình duy tu bảo dưỡng dựa vào cộng đồng...

Ngày 23/07/2020, Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp Ban dân tộc – Tôn giáo tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình và khảo...

RIC tuyển Cán bộ dự án kiêm Trợ lý Kế toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí:                                     Cán bộ dự án kiêm Trợ lý kế toán Bộ phận:                               Chương trình Quản lý trực tiếp:                Giám đốc/Quản lý dự án Tình trạng hợp đồng:          Toàn thời gian Địa điểm làm việc:              ...

Hoạt động truyền thông trợ giúp pháp luật tháng 3

Trong tháng 3/2020, nhóm cộng đồng tại các 6 xóm dự án của 3 xã Tân Mỹ, Yên Nghiệp, Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện truyền thông trợ...

“Vợ tôi khổ vì tôi nhiều rồi, tôi hứa sẽ không gây ra bạo...

Qua buổi chia sẻ của nhóm cộng đồng, bản thân tôi đã hiểu ra nhiều điều, đặc biệt là các hậu quả của việc gây ra bạo lực đối với vợ. Vợ tôi khổ...

RIC tuyển tư vấn tập huấn cho TOT về Kỹ năng phổ biến và...

    DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC NGOÀI NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI HÒA...

Hội thảo giới thiệu dự án “Hợp tác quản lý rừng phòng hộ Sông...

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường UBND xã Cao Sơn - huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) đã...

Thông báo

RIC trân trọng thông báo hiện website của RIC (ric.org.vn) đã hoàn toàn quá trì bảo trì và hoạt động trở lại bình thường. Cảm ơn sự hợp tác của các Quý vị, đối...

Fundraising for community on Global Giving

Dear: Sponsors, Agencies, Organizations, Businesses, Partners, Donors and generous individuals at home and abroad! In order to contribute to creating additional resources on a regular basis for the community to proactively and directly address their...

Dự án gây quỹ của RIC trên Global Giving

Kính gửi: Các Nhà tài trợ, Quý Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp, Đối tác, các Mạnh thường quân và các cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước! Để góp phần tạo ra nguồn...

RIC tuyển tư vấn tập huấn Luật Bình đẳng giới cho các thành viên...

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC NGOÀI NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI HÒA...

RIC tuyển tư vấn tập huấn Lồng ghép Giới trong các chương trình/dự án...

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DTTS THÔNG QUA THÍ ĐIỂM VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH VHBT VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CSHT QUY MÔ NHỎ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG...

RIC tuyển tư vấn tập huấn Lồng ghép biến đổi khí hậu trong các...

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DTTS THÔNG QUA THÍ ĐIỂM VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH VHBT VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CSHT QUY MÔ NHỎ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG...

RIC tuyển dụng tư vấn Nghiên cứu, rà soát chính sách trong việc thực...

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC NGOÀI NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI HÒA...

RIC tuyển tư vấn Điều tra thu thập số liệu ban đầu – Baseline...

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC NGOÀI NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI HÒA...

Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng cơ chế đặc thù trong đầu tư xây...

Ngày 25 tháng 05 năm 2018, hội thảo chia sẻ và thảo luận "Áp dụng cơ chế đặc thù trong đầu tư xây dựng công trình CSHT các xã 135 tại tỉnh Hòa Bình"...

Vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình CSHT đang được thể...

Từ năm 2013, RIC đã tiến hành thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 của tỉnh Hòa Bình với sự hỗ...

Hỗ trợ xây dựng quy trình tái phân bổ đất lâm trường giao trả...

Hội thảo Giới thiệu dự án "Tăng cường sự tiếp cận bền vững của các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và người nghèo với đất rừng và rừng thông...

Kinh nghiệm nâng cao năng lực cho nhóm hưởng lợi là người dân tộc...

Trong suốt quá trình thực hiện các dự án phát triển cộng đồng, RIC nhận thấy nâng cao năng lực cộng đồng là một trong những vấn đề cốt lõi trong việc xây dựng...

Nghị sỹ Quốc hội, Quốc vụ khanh,Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Biển Ireland...

Ngày 6 tháng 9 năm 2016, Ông Andrew Doyle, Nghị sỹ Quốc hội, Quốc vụ khanh,Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Biển Ireland, Ông Colm Hayes, Giám đốc Chính sách Sữa và Thịt, Bộ...

Vận hành bảo trì công trình thủy lợi và thực tế triển khai tại...

Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2016, RIC phối hợp với Chi cục Thủy lợi tỉnh Hòa Bình tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin nghiên cứu về vận hành bảo trì công...

Dự án Ai-len: Đại sứ quán Ai-len thăm xóm Sim Trong, xã Hợp Đồng,...

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Đoàn đại biểu của Đại sứ quán Ai-len gồm Bà Fiona Quinn, Phó Ban Phát triển, Bà Reachbha Joan Fitzgerald và Bà Ciara Begley, Cán bộ Bộ Ngoại...

Dự án Ai-len: Mở rộng vùng dự án tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa...

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) đang triển khai thực hiện dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại...

Dự án Ai-len: Hội nghị thảo luận, đánh giá kế hoạch bảo trì công...

Ngày 26 tháng 4 năm 20016, đại diện chính quyền hai xã Ngọc Sơn và Ngọc Lâu, 13 nhóm cộng đồng thực hiện bảo trì công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt...

Dự án Ai-len: Tập huấn kỹ thuật duy tu bảo dưỡng và lập kế...

03 khóa tập huấn kỹ thuật duy tu bảo dưỡng và lập kế hoạch vận hành bảo trì công trình đã được tổ chức từ ngày 26/03 đến ngày 02/04/2016 tại UBND xã Ngọc...

Dự án Ai-len: Đoàn đánh giá của Bộ Ngoại giao và Thương mại Ai-len...

Chiều ngày 3 tháng Tư năm 2016, Bà Nuala O’Brien, Phó Đại Sứ, Trưởng Ban Phát triển, Đại Sứ Quán Ai-len tại Việt Nam,  Bà Laura Leonard, Phó Giám Đốc, Ban Kiểm Toán và...

Dự án Ai-len: Tập huấn Quản lý cộng đồng cho các nhóm cộng đồng...

Trong 3 ngày từ ngày 17 đến 19 tháng Ba năm 2016 tại hội trường UBND xã Ngọc Sơn và Ngọc Lâu huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình, 03 khóa tập huấn Quản lý...

Dự án Ai-len: Thành lập Nhóm cộng đồng tại các xã Ngọc Sơn và...

Từ ngày 01/03/2016 đến 05/03/2016, Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) đã tổ chức 10 cuộc họp tại 10 xóm có công trình kênh mương, nước sinh hoạt có thể ứng dụng bảo trì tại 02 xã  Ngọc...

Dự án Ai-len: Hội nghị báo cáo kết quả công trình tại 2 xã...

Ngày 24/02/2016 kết quả khảo sát công trình cơ sở hạ tầng tại địa bàn 2 xã dự án Ngọc Lâu và Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã được báo cáo...

Dự án Ai-len: Đoàn giám sát chương trình 135 giám sát người dân sửa...

Ngày 4/11, Đoàn giám sát Chương trình 135 thực hiện giám sát các nhóm cộng đồng và người dân thực hiện bảo trì công trình thủy lợi và nước sinh hoạt tại hai xã...

Cây cầu của người dân

Xóm Sằn xã Hợp Đồng có 155 hộ, gần 700 nhân khẩu. Số hộ nghèo và cận nghèo chiếm 68%. Năm 2015, xóm Sằn tham gia dự án "Thí điểm vận hành bảo trì...

Dự án Ai-len: Tập huấn Quản lý, giám sát đánh giá

Từ 24 đến 25/8, Trung tâm RIC đã tổ chức khóa tập huấn nội dung quản lý, giám sát đánh giá dự án phát triển cho hơn 25 người dân thuộc các nhóm cộng...

Dự án Ai-len: “Tôi đã biết phân biệt các loại hóa đơn”

Ngày 22 và 23/8, hơn 50 người dân và cán bộ UBND hai xã Thượng Tiến, Hợp Đồng huyện Kim Bôi đã tham gia khóa tâp huấn Quản lý Quỹ vận hành bảo trì....

Dự án Ai-len: Thăm quan mô hình cộng đồng vận hành công trình nước...

Từ ngày 27 đến 30/7, Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) đã tổ chức chuyến thăm quan mô hình cộng đồng dân cư vận hành công trình nước sinh...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm duy tu bảo dưỡng công trình quy mô...

Từ ngày 16-17/7, hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm duy tu bảo dưỡng công trình quy mô nhỏ tại thôn bản, xã ĐBKK đã diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Dân...

Dự án Ai-len: Tập huấn cho cán bộ UBND xã và Chương trình 135

Dự án "Thí điểm vận hành bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135" đã hoàn thành nội dung tập huấn Quản lý cộng đồng và Quản lý...

TIN MỚI NHẤT

TIN XEM NHIỀU NHẤT