MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí:                                     Kế toán

Bộ phận:                               Tài chính – Kế toán

Quản lý trực tiếp:                 Giám đốc/Quản lý dự án

Tình trạng hợp đồng:           Toàn thời gian

Địa điểm làm việc:                Hà Nội – Công tác các tỉnh dự án

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009 và cấp lại ngày 03/03/2016.

 • Sứ mệnh: RIC thúc đẩy và phát triển các hệ sinh thái cộng đồng tự quản nhằm hướng tới sự phát triển hoà nhập và bền vững của các cộng đồng nông thôn và miền núi, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số.
 • Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một xã hội công bằng và bình đẳng, nơi các cộng đồng nông thôn và miền núi, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số được trở thành chủ thể tiến trình phát triển của họ.

VAI TRÒ/ TRÁCH NHIỆM CỦA KẾ TOÁN

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc/Quản lý dự án về việc quản lý tiền mặt/tiền gửi ngân hàng, các tài sản của dự án và các công việc được giao. Bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

 • Thực hiện công tác quản lý tài sản và tiền mặt/tiền gửi ngân hàng của dự án;
 • Chịu trách nhiệm ghi chép sổ sách kế toán; Lập báo cáo quản lý tài chính định kỳ về các khoản chi tiêu của dự án; Các báo cáo khác theo quy định hiện hành trước khi nộp các cơ quan quản lý có liên quan; và các báo cáo tài chính đột xuất khác theo yêu cầu (nếu có)
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, kê khai thuế định kỳ, làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội;
 • Thực hiện, duy trì và cập nhật hệ thống/cơ chế thanh toán phù hợp với các quy định của trung tâm, nhà tài trợ, cơ quan chủ quản và pháp luật hiện hành;
 • Kiểm soát các dự toán ngân sách và báo cáo thanh quyết toán của các hoạt động, đảm bảo việc xây dựng kế hoạch và giải ngân các hoạt động tuân thủ các cam kết thỏa thuận với nhà tài trợ, cơ quan chủ quản và các quy định của pháp luật hiện hành;
 • Thu thập, lưu giữ và hoàn thiện đầy đủ, chính xác các hoá đơn, chứng từ thanh toán cho các hoạt động của dự án;
 • Hoàn thành sổ sách, chứng từ kế toán các dự án hàng tháng để nộp cho cấp quản lý;
 • Lập kế hoạch giải ngân hàng năm theo quy định của nhà tài trợ;
 • Chịu trách nhiệm làm đầu mối liên lạc về các vấn đề kiểm toán độc lập và thực hiện các khuyến nghị của đoàn kiểm toán;
 • Chủ trì, phối hợp với các cán bộ có liên quan, xây dựng ngân sách tài chính của dự án;

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT/TRÌNH ĐỘ/KINH NGHIỆM

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
 • Có chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý tài chính, kế toán;
 • Cẩn thận, trách nhiệm, nhiệt tình,ham học hỏi, cam kết thời gian làm việc tại tổ chức;
 • Có kỹ năng ghi chép khoa học cẩn thận, chính xác, rõ ràng;
 • Có kiến thức, kỹ năng lưu trữ văn bản, quản lý và lưu trữ tài liệu;
 • Sử dụng tốt các chương trình tin học văn phòng.
 • Có kinh nghiệm làm vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phi chính phủ là một lợi thế

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Đây là một vị trí làm việc toàn thời gian, thỉnh thoảng có các chuyến công tác đến các vùng dự án;
 • Tuân thủ các văn bản chính sách bảo mật/thỏa thuận được yêu cầu;
 • Ứng viên được tuyển chọn sẽ được ký hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước. Lương sẽ được quy định dựa trên kinh nghiệm làm việc, bằng cấp và hệ thống thang bảng lương của RIC;
 • Cam kết và tuân thủ các chính sách và quy trình của RIC;
 • Các quyền lợi được hưởng cũng như các điều kiện làm việc khác được qui định rõ trong Sổ tay Quản lý của RIC.

TRÁCH NHIỆM TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NƠI LÀM VIỆC

Tuân thủ mọi chính sách và quy trình về an toàn sức khỏe nơi làm việc và chịu trách nhiệm cho mọi hành vi và sai sót của mình để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của các đồng nghiệp khác tại nơi làm việc.

RIC là tổ chức công bằng về cơ hội việc làm cho tất cả!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tiếng Việt tới địa chỉ email: info@ric.org.vn và cc cho email: huyen.chudieu@ric.org.vn trước 17:00 ngày 11 tháng 08 năm 2023

Điện thoại liên hệ: 04 32121882 – 036.361.2787 (Ms Huyền)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here