DỰ ÁN: HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐÀ VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHÈ SHAN TUYẾT CỔ THỤ TẠI XÓM SƯNG, XÃ CAO SƠN, HUYỆN ĐÀ BẮC,
TỈNH HOÀ BÌNH

Tổ chức tài trợ: Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sỹ – SDC, thông qua Dự án MRLG
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
Nội dung: Biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện cùng quản lý, bảo vệ rừng.

 

 1. Thông tin chung:

Giới thiệu về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

Sứ mệnh: RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và được đảm bảo các quyền của mình.

Mục tiêu: Nâng cao năng lực tự quản cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua 3 mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái cộng đồng tự quản cho cộng đồng, chính quyền địa phương và các Bên liên quan.
 • Phát triển quan hệ đối tác triển khai mô hình cộng đồng tự quản cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng DTTS theo chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
 • Truyền thông và vận động chính sách tạo hệ sinh thái cho sự phát triển của cộng đồng tự quản tại Việt Nam.

Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Hợp tác quản lý rừng phòng hộ sông Đà và phát triển mô hình chè Shan Tuyết cổ thụ tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, Đà Bắc, Hoà Bình” – do Cơ quan hợp tác và phát triển Thuỵ Sỹ (SDC) thông qua dự án Quản trị đất đai vùng sông MêKông (MRGL). Dự án được thực hiện tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình trong thời gian từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2021, do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Đà tỉnh Hoà Bình thực hiện.

Mục tiêu của dự án: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý rừng phòng hộ sông Đà và cải thiện sinh kế cho người dân.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • 1 cơ chế/kế hoạch hợp tác quản rừng lý phòng hộ được ký kết giữa các bên liên quan (Ban quản lý rừng phòng hộ sông Đà, chính quyền địa phương và cộng đồng) và thực hiện hiệu quả;
 • Cộng đồng hưởng lợi từ cơ chế/kế hoạch hợp tác và mô hình chè Shan Tuyết gắn với chuỗi giá trị được phát triển hiệu quả;
 • Các kết quả từ mô hình được tài liệu hoá và nhân rộng ra địa bàn khác.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được của dự án trong việc thí điểm mô hình hợp tác cùng quản lý rừng phòng hộ sông Đà, Trung tâm RIC cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn để biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện cùng quản lý, bảo vệ rừng.

 1. Kết quả/đầu ra mong đợi:
 • 01 sổ tay hướng dẫn cùng quản lý rừng được xây dựng hoàn thiện và chia sẻ tới các bên liên quan đảm bảo các yêu cầu như sau:
 • Sổ tay có nội dung cụ thể, chi tiết, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu với người thụ hưởng đặc biệt là đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số;
 • Tài liệu nhận được sự góp ý, đồng thuận từ RIC và các bên liên quan và đủ điều kiện để xuất bản và chia sẻ.
 1. Thời gian và địa điểm thực hiện:
 • Thời gian: Tháng 12/2021.
 • Địa điểm: Hà Nội.
 1. Trách nhiệm của tư vấn:
 • Làm việc/thảo luận với RIC để nắm rõ mục đích và kết quả mong đợi của công việc tư vấn biên soạn sổ tay;
 • Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo liên quan của dự án do RIC cung cấp;
 • Xây dựng đề xuất kỹ thuật, ý tưởng và đề xuất tài chính gửi RIC phê duyệt trước khi thực hiện;
 • Hoàn thiện sổ tay sau khi nhận được phản hồi từ RIC và các bên liên quan.
 1. Yêu cầu trình độ:
 • Chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong biên soạn tài liệu, sổ tay;
 • Có hiểu biết chung về chính sách liên quan đến Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là có hiểu biết sâu về các chính sách, quyền hưởng dụng truyền thống, phong tục tập quán địa phương trong quản lý và bảo vệ rừng, sinh kế người dân dựa vào rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số;
 • Có kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý các dự án phát triển, đặc biệt là các dự án có cách tiếp cận Cộng đồng tự quản là một lợi thế.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Phản hồi, đóng góp ý kiến cho sổ tay;
 • Tham vấn và tổng hợp phản hồi từ các bên liên quan để chuyên gia hoàn thiện sổ tay;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng.
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Thù lao của chuyên gia sẽ được chi trả theo định mức của dự án. Các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và chuyên gia trước khi thực hiện.
 2. Thông tin liên hệ:

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (bao gồm CV, hồ sơ năng lực và đề xuất tài chính) qua email (hoặc bưu điện) về địa chỉ dưới đây, thời gian trước 17h00 ngày 15/12/2021:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC).
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
 • Điện thoại: 043 2121 882; DĐ: 0397 585 322 (Ms.Huyền)
 • Email: info@ric.org.vn.

 

Phó giám đốc Trung tâm

 

 (Đã duyệt)

Nguyễn Bá Kim

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here