Trang chủ Tài nguyên Quản lý đất đai và tài nguyên thiên nhiên

Quản lý đất đai và tài nguyên thiên nhiên

Sổ tay Hướng dẫn lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc nông,...

Dự án "Tăng cường sự tiếp cận bền vững của các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và người nghèo với đất rừng và rừng thông qua quy trình...

Đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và người dân

Đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với người dân là một trong các hoạt động dự án được đánh giá cao bởi cả chính quyền và cộng đồng tại các vùng dự án...

TIN MỚI NHẤT

TIN XEM NHIỀU NHẤT