Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

GIỚI THIỆU

TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Hiện nay, do nhu cầu công việc nên Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) cần tuyển...

TIN TỨC

RIC tuyển cán bộ Hành chính, truyền thông

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Hành chính, kiêm Truyền thông  I. Giới thiệu chung Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng...

DỰ ÁN