Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

GIỚI THIỆU

TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Hiện nay, do nhu cầu công việc nên Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) cần tuyển...

TIN TỨC

TOR TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN “XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ...

DỰ ÁN: CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ (MÃ DỰ ÁN: N-VNM-2022-0138) Tổ chức tài trợ: Bánh mỳ cho...

DỰ ÁN