DỰ ÁN: HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐÀ VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHÈ SHAN TUYẾT CỔ THỤ TẠI XÓM SƯNG, XÃ CAO SƠN, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH

Tổ chức tài trợ: Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sỹ – SDC, thông qua Dự án MRLG
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Tập huấn Marketing và tiếp thị sản phẩm cho Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh chè Shan Tuyết cổ thụ xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc,
tỉnh Hoà Bình

 1. Thông tin chung:

Giới thiệu về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

Sứ mệnh: RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và được đảm bảo các quyền của mình.

Mục tiêu: Nâng cao năng lực tự quản cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua 3 mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái cộng đồng tự quản cho cộng đồng, chính quyền địa phương và các Bên liên quan.
 • Phát triển quan hệ đối tác triển khai mô hình cộng đồng tự quản cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng DTTS theo chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
 • Truyền thông và vận động chính sách tạo hệ sinh thái cho sự phát triển của cộng đồng tự quản tại Việt Nam.

Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Hợp tác quản lý rừng phòng hộ sông Đà và phát triển mô hình chè Shan Tuyết cổ thụ tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, Đà Bắc, Hoà Bình” – do Cơ quan hợp tác và phát triển Thuỵ Sỹ (SDC) thông qua dự án Quản trị đất đai vùng sông MêKông (MRGL). Dự án được thực hiện tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình trong thời gian từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2021, do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Đà tỉnh Hoà Bình thực hiện.

Mục tiêu của dự án: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý rừng phòng hộ sông Đà và cải thiện sinh kế cho người dân.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • 1 cơ chế/kế hoạch hợp tác quản rừng lý phòng hộ được ký kết giữa các bên liên quan (Ban quản lý rừng phòng hộ sông Đà, chính quyền địa phương và cộng đồng) và thực hiện hiệu quả;
 • Cộng đồng hưởng lợi từ cơ chế/kế hoạch hợp tác và mô hình chè Shan Tuyết gắn với chuỗi giá trị được phát triển hiệu quả;
 • Các kết quả từ mô hình được tài liệu hoá và nhân rộng ra địa bàn khác.

Tập huấn Marketing, tiếp thị sản phẩm cho Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh chè Shan Tuyết cổ thụ xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình” là một trong những hoạt động nhằm nâng cao năng lực và đạt được kết quả mong đợi thứ 2 của dự án.

 1. Nội dung thỏa thuận: Chuyên gia sẽ trực tiếp thực hiện 01 khoá tập huấn trong 02 ngày về nội dung nêu trên.
 2. Thời gian thực hiện: Tuần 3 tháng 12/2021.
 3. Thành phần tham gia: 25 tham dự viên/khóa, là thành viên tổ quản lý, bảo vệ rừng và tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh chè Shan Tuyết xóm Sưng.
 4. Địa điểm tập huấn: Nhà văn hoá xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.
 5. Kết quả mong đợi của khoá tập huấn

Sau khoá tập huấn, các tham dự viên sẽ:

 • Hiểu được các hình thức marketing;
 • Hiểu được giá trị của các sản phẩm của tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh;
 • Nắm được các phân khúc thị trường từng sản phẩm của tổ hợp tác và phương pháp marketing sản phẩm cho từng phân khúc;
 • Xây dựng được bản kế hoạch marketing cho các sản phẩm của tổ hợp tác.
 1. Trách nhiệm của tư vấn và yêu cầu trình độ

Trách nhiệm:

 • Biên soạn tài liệu tập huấn;
 • Xây dựng chương trình tập huấn bằng phương pháp tham gia để đạt các mong đợi (đã nêu ở Mục 6);
 • Thông báo cho dự án các loại văn phòng phẩm và trang thiết bị cần thiết phục vụ cho khóa tập huấn ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra tập huấn;
 • Thực hiện 01 khóa tập huấn 02 ngày/khóa cho các thành viên thuộc tổ quản lý, bảo vệ rừng và Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh chè Shan Tuyết xóm Sưng.

Yêu cầu trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Có kinh nghiệm marketing, quảng bá thương hiệu, sản phẩm;
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hỗ trợ và phát triển các tổ/nhóm sản xuất trong quảng bá, kinh doanh sản phẩm;
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng nông thôn và cộng đồng người dân tộc thiểu số;
 • Có phương pháp và kỹ năng tập huấn có sự tham gia.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của chuyên gia;
 • Liên hệ và đặt lịch với các bên liên quan;
 • Tổ chức hậu cần (ăn nghỉ, đi lại) cho khoá tập huấn và thanh toán các chi phí liên quan;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày.
 1. Lịch làm việc dự kiến (ngày làm việc được chi trả thù lao của tư vấn):
STT Nội dung Ngày làm việc Công tác phí
1 Biên soạn tài liệu, chương trình, giáo cụ cho khoá tập huấn 1.0
2 Tập huấn tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình 2.0 2.5
Tổng 3.0 2.5
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Thù lao của tập huấn viên sẽ được chi trả theo định mức của dự án. Các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và tập huấn viên trước khi thực hiện.
 2. Thông tin liên hệ:

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV (tiếng anh hoặc tiếng việt) và chương trình tập huấn dự  kiến theo thông tin dưới đây trước 17h00 ngày 17/12/2021:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC).
 • Phòng 407, Chung cư Packexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243 2121 882.
 • Email: info@ric.org.vn.

 

Hà Nội, Ngày 10 tháng 12 năm 2021
Phó giám đốc Trung tâm

(đã duyệt)

Nguyễn Bá Kim

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here