TOR TUYỂN CHUYÊN GIA HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ,...

__________________________________________________________________________________________________________________________________ DỰ ÁN: CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Tổ chức tài trợ: Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW) Thời gian thực hiện: 01/07/2022 – 30/06/2025  ----------------------------------------- ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) Hoạt...

Vai trò và năng lực của cộng đồng trong xây dựng các công trình...

Sau hơn 6 năm được Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, Nhóm cộng đồng ở các thôn, xóm thuộc xã Đú...

Hội thảo tham vấn Sổ tay hướng dẫn thực hiện duy tu, bảo dưỡng...

Sau hơn 2 năm thí điểm mô hình duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng do Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) tài trợ, từ những kết quả...

Giới thiệu dự án tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Ngày 26/12/2018, Hội thảo Giới thiệu dự án "Tăng cường năng lực cho các cộng đồng Dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình Vận hành bảo trì và...

Hội thảo tổng kết, chia sẻ kết quả dự án tại tỉnh Trà Vinh

Ngày 23/11/2018 Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh tổ chức "Hội thảo tổng kết - chia sẻ các kết...

Hội thảo chia sẻ kết quả mô hình vận hành và bảo trì công...

Ngày 26/10, tại thành phố Hòa Bình, Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển cộng đồng (RIC) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thảo chia sẻ "Kết quả thực...

Dự án PCM 2 về

Tuy mới triển khai thực hiện nhưng dự án PCM 2 đã nhận được nhiều "cảm tình" của người dân vùng dự án. Dưới đây là bài thơ của chị Phạm Thị Thục -...

Thúc đẩy Quản lý cộng đồng tại Việt Nam

Từ ngày 24/05 đến ngày 30/05/2013, tại huyện Đồng Hỷ, Nhóm công tác số 3 đã tổ chức 03 Hội thảo Giới thiệu dự án “Thúc đẩy Quản lý cộng đồng tại Việt Nam”...

TIN MỚI NHẤT

TIN XEM NHIỀU NHẤT