Ngày 26/10, tại thành phố Hòa Bình, Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển cộng đồng (RIC) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thảo chia sẻ “Kết quả thực hiện mô hình vận hành và bảo trì các công trình hạ tầng dựa vào cộng đồng” có sự tham gia của đại diện Ủy Ban Dân tộc, Ban Dân tộc và đại biểu các tỉnh: Trà Vinh, Hà Giang, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang; các sở, ngành, huyện của tỉnh Hoà Bình.

Dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” của tỉnh Hoà Bình đã được thực hiện từ 2013 đến 2017 với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) tại 7 xã tại 3 huyện Kỳ Sơn, Kim Bôi và Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. Dự án đã thu được nhiều kết quả tích cực trong nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như huy động sự tham gia của cộng đồng vào quản lý, vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng từ đó phát huy hiệu quả, bảo đảm tính bền vững của công trình sau đầu tư; hỗ trợ tỉnh Hoà Bình ban hành hướng dẫn thực hiện một số nội dung quản lý vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng dựa vào cộng đồng tại các xã 135 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn 2016 – 2020.

Tại hội thảo các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, hiệu quả, kiến thức về vận hành và bảo trì các công trình sau đầu tư, các cơ hội và thách thức trong việc duy trì, nhân rộng mô hình vận hành và bảo trì công trình dựa vào cộng đồng tại các xã 135… Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, dù nguồn lực không nhiều song dự án đã phát huy hiệu quả, nhất là trong việc nâng cao năng lực, trách nhiệm của cộng đồng, tiết giảm chi phí đầu tư, thực hiện công khai, dân chủ, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của người dân. Các công trình được đầu tư đã phát huy hiệu quả cao trong phát triển sản xuất, cải thiện đời sống dân sinh vùng khó khăn. Các đại biểu cũng mong muốn tổ chức RIC phối hợp tham mưu về cơ chế chính sách, hỗ trợ duy trì quỹ cho cộng đồng thôn bản; lồng ghép nguồn lực chương trình 135 trong xây dựng NTM, nâng cao năng lực chính quyền cấp xã làm chủ đầu tư, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo trì và phát huy hiệu quả các công trình sau đầu tư…

Trước đó, ngày 25/10, các đại biểu thăm thực tế mô hình vận hành bảo trì công trình mương tại xóm Vãng xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here