Ngày 23/11/2018 Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh tổ chức “Hội thảo tổng kết – chia sẻ các kết quả thực hiện dự án năm 2018 tại tỉnh Trà Vinh”.

Tham dự hội thảo có sự tham gia của đại diện Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo và các phòng ban của huyện Trà Cú, huyện Cầu Ngang cùng các xã/ấp dự án tại huyện Trà Cú.

Ông Trương Thành Công – Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội thảo

Những kết quả sau gần 5 tháng triển khai tại tỉnh Trà Vinh đã nhận được sự đánh giá cao của các bên liên quan. Đại diện Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Trà Cú đã có những đánh giá tích cực với việc thí điểm mô hình Cộng đồng tự quản trong vận hành bảo trì và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh và cam kết phối hợp cùng dự án tiếp tục nhân rộng, rút kinh nghiệm và đề xuất các chính sách để có thể giao cho cộng đồng tự quản các công trình theo đặc thù của tỉnh và theo chủ trương chính sách của nhà nước đã quy định.

Công trình đường giao thông ấp Ngã Ba – xã An Quảng Hữu – huyện Trà Cú do cộng đồng tự quản thực hiện

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here