Ngày 26/12/2018, Hội thảo Giới thiệu dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng Dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình Vận hành bảo trì và Xây dựng công trình CSHT quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong Chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” do Irish Aid tài trợ trong giai đoạn 2017- 2021 đã được tổ chức tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Toàn cảnh hội thảo

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) và UBND huyện Cầu Ngang đã phối hợp tổ chức hội thảo cung cấp thông tin giúp các đại biểu hiểu rõ mục đích, mục tiêu, các kết quả cần đạt cũng như các nhóm hoạt động chính sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Dự án sẽ được triển khai tại 2 xã Thạnh Hòa Sơn và Long Sơn.

 Ông Nguyễn Bá Kim – Phó Giám đốc Trung tâm RIC giới thiệu dự án tại hội thảo

Đại biểu xã Thạnh Hòa Sơn trình bày kết quả thảo luận

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here