DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC NGOÀI NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI HÒA BÌNH (2019 – 2020)

Tổ chức tài trợ: Quỹ hỗ trợ các sáng kiến Tư pháp (JIFF)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Dịch tài liệu dự án từ tiếng Việt sang tiếng Anh

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009. Mục tiêu của Trung tâm là kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số hướng tới phát triển cộng đồng bền vững. Sau 10 năm, các dự án RIC thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng: góp phần xây dựng năng lực tự quản cho cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển tại địa phương; Hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước như Pháp lệch dân chủ cơ sở, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật trẻ em; Thúc đẩy đối thoại cởi mở và hiệu quả giữa chính quyền và người dân; Góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân: nâng cao thu nhập, cơ sở hạ tầng, nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp, hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo tồn văn hóa truyền thống của người dân tộc; tăng cường thực hiện quyền phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia.

 1. Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hoà Bình” –  do Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF), một hợp phần của dự án ODA “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan đối tác của Việt Nam. Dự án được thực hiện tại 10 thôn nghèo của 5 xã Yên Phú, Yên Nghiệp, Tân Mỹ, Ân Nghĩa và Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình trong thời gian từ tháng 06/2019 đến tháng 10/2020, do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình thực hiện.

Mục tiêu của dự án:

Phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức pháp luật (Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân gia đình, Trẻ em) và trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, bền vững thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • 01 Cơ chế hợp tác giữa cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng được xây dựng, triển khai đảm bảo thống nhất, thường xuyên, kịp thời trong truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý;
 • 25 cán bộ cơ quan nhà nước và 50 thành viên cộng đồng của 10 nhóm cộng đồng có kiến thức và kỹ năng hỗ trợ TT-TVPL& TGPL hiệu quả;
 • 700 người dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức về Luật BĐG, PCBLGĐ, HN&GĐ, Luật TE và ít nhất 70% nạn nhân, nhóm nguy cơ được trợ giúp pháp lý về tảo hôn, BLGĐ, xâm hại TE…;
 • Mô hình cộng đồng tự quản trong truyền thông tư vấn pháp luật được nhân rộng vào ít nhất 01 chương trình Nhà nước tại tỉnh.

Tập huấn Nâng cao kiến thức và kỹ năng Phòng, chống bạo lực gia đình cho các thành viên nhóm cộng đồng là một trong những hợp phần hoạt động của dự án nhằm đào tạo, nâng cao năng lực cho các nhóm cộng đồng có khả năng tập huấn, truyền thông và hỗ trợ pháp lý cho người dân tại cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình.

 1. Nội dung thỏa thuận: Chuyên gia biên dịch sẽ giúp RIC dịch 03 tài liệu sau của dự án JIFF từ tiếng Việt sang tiếng Anh nhằm giới thiệu và chia sẻ mô hình dự án đến nhiều các Bên liên quan khác, đặc biệt là các Đối tác nước ngoài:
 • Báo cáo kết quả thực hiện dự án JIFF: 07 trang A4;
 • Báo cáo kết quả rà soát cơ chế phối hợp giữa các các cơ quan nhà nước trong truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: 08 trang A4;
 • Các câu chuyện cộng đồng của dự án tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình: 30 trang A4
 1. Thời gian: Từ 14/12 31/12/2020
 2. Địa điểm: Tại Hà Nội .
 3. Kết quả mong đợi:
 • Các tài liệu dịch đảm bảo truyền tải đúng nghĩa và đúng nội dung của văn bản gốc;
 • Các tài liệu dịch sử dụng ngôn ngữ và từ vựng phù hợp liên quan đến lĩnh vực phát triển, hạn chế từ đa nghĩa;
 • Các tài liệu được dịch hoàn thiện trong tháng 12/2020.
 1. Yêu cầu đối với chuyên gia:
 • Tốt nghiệp các Trường Đại học ngoại ngữ hệ chính quy tại Hà Nội .
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật, đặc biệt là kinh nghiệm dịch cho các dự án phát triển của các tổ chức phi chính phủ.
 1. Trách nhiệm của chuyên gia:
 • Nghiên cứu cẩn thận tài liệu gốc do RIC gửi.
 • Tiến hành dịch thuật các tài liệu theo yêu cầu và gửi lại RIC phản hồi.
 • Hoàn thiện bản dịch theo các phản hồi của RIC (nếu có).
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu cần dịch cho chuyên gia.
 • Phản hồi với bản dịch của chuyên gia.
 • Thanh toán tiền thù lao theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.
 1. Lịch làm việc dự kiến
Thời gian Nội dung Số trang cần dịch Công tác phí
14-31/12/2020 Dịch 3 tài liệu của dự án JIFF cho Trung tâm RIC từ tiếng Việt sang tiếng Anh. 45 trang 0
Tổng   45 trang 0
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Thù lao dịch thuật sẽ được chi trả theo định mức của dự án và các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp trong đồng giữa Trung tâm RIC và chuyên gia trước khi thực hiện.
 2. Thông tin liên hệ
 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
 • Điện thoại: 043 2121 882
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com.
 • CBDA: Phạm Thị Ngọc Huyền – ĐT: 0397585322.

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

Phó giám đốc Trung tâm

(Đã duyệt)

 

 

Nguyễn Bá Kim

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here