BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG KIÊM CÁN BỘ DỰ ÁN

I.THÔNG TIN CHUNG

Vị trí Cán bộ truyền thông kiêm cán bộ dự án
Bộ phận Truyền thông + Thực hiện dự án
Quản lý trực tiếp Quản lý dự án
Loại hợp đồng Toàn thời gian
Địa điểm làm việc Hà Nội và thực địa

 

II.GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009 và cấp lại ngày 03/03/2019.

Tầm nhìn: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là nhóm cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và các quyền của mình.

Sứ mệnh:  Là một tổ chức phi chính phủ, RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi

Lĩnh vực hoạt động:

 • Xây dựng, duy tu bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ;
 • Môi trường và biến đổi khí hậu;
 • Tiếp cận, quản trị tài nguyên tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên rừng bền vững;
 • Giáo dục – Truyền thông cộng đồng;
 • Nghiên cứu – Truyền thông – Vận động chính sách.

III. VAI TRÒ/TRÁCH NHIỆM

Chịu trách nhiệm trước Quản lý dự án và Giám đốc RIC, chủ động thực hiện các hoạt động theo đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo chất lượng. Bao gồm nhưng không giới hạn các nhóm công việc cụ thể sau:

 1. Hợp phần truyền thông
 • Xây dựng kế hoạch truyền thông cho tổ chức theo năm, quý, và tháng;
 • Phối hợp với các cán bộ dự án thu thập dữ liệu, hình ảnh, câu chuyện từ các sự kiện hoặc đào tạo… để sử dụng cho các mục đích truyền thông hoặc quản lý dữ liệu thông tin hiệu quả;
 • Quản lý phát triển và xây dựng tài liệu, ấn phẩm truyền thông như ảnh, video, báo cáo, áp phích, báo cáo tóm tắt, bản tin, tờ rơi, tài liệu đào tạo…;
 • Quản lý Website và đảm bảo thu thập kịp thời thông tin chương trình để cập nhật vào trang web, Fanpage của tổ chức;
 • Soạn thảo, chỉnh sửa và bố cục bài viết, thư từ, câu chuyện, video và báo cáo tóm tắt và tóm tắt cho đại diện truyền thông theo yêu cầu và thu hút sự chú ý của đối tác và người quan tâm đối với các vấn đề, nội dung truyền thông;
 • Biên tập và gửi câu chuyện, tài liệu, hình ảnh hoặc báo cáo cho các cơ quan tài trợ, các đối tác theo yêu cầu của từng dự án cụ thể;
 • Hỗ trợ công việc kết nối và và duy trì mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, các đối tác, tư vấn, và các bên liên quan khác trong lĩnh vực tham gia hợp tác;
 • Thúc đẩy và hỗ trợ các cộng đồng thực hành truyền thông trong nội bộ và sử dụng, truyền đạt các kết quả, bài học kinh nghiệm từ các dự án;
 • Tham gia lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động như các cuộc họp, hội thảo, triển lãm, tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm và các sự kiện đặc biệt. Hỗ trợ và phối hợp nắm bắt kiến ​​thức của các diễn đàn, hội nghị và các cuộc họp bằng cách thực hiện tổng hợp lại nội dung, tài liệu hoá và chia sẻ đến các bên liên quan;
 • Lưu trữ quản lý và chia sẻ các thông tin ấn phẩm truyền thông;
 • Quản lý công việc giám sát và đánh giá (M & E) của chương trình, bao gồm theo dõi và hệ thống hoá dữ liệu cho các mục đích khác nhau của dự án như sự kiện, báo cáo của nhà tài trợ, tài liệu công cộng, bao gồm cả trang web, cũng như nội bộ;
 1. Hợp phần quản lý và thực hiện dự án
 • Lập kế hoạch hoạt động dự án và thực hiện các hoạt động theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng;
 • Liên hệ, đặt lịch công tác, chuẩn bị nội dung và phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động dự án tại địa bàn phụ trách (tập huấn, họp, chia sẻ kinh nghiệm, các cuộc nghiên cứu, giám sát/đánh giá…);
 • Lập kế hoạch hoạt động, dự trù kinh phí và tạm ứng gửi bộ phận tài chính/kế toán trước 03 ngày thực hiện các hoạt động;
 • Thúc đẩy/hỗ trợ các cuộc họp, chia sẻ kinh nghiệm, lập kế hoạch tại các cấp (huyện/xã/thôn);
 • Hoàn thiện đầy đủ chứng từ, báo cáo theo đúng quy định và gửi bộ phận kế toán để làm thủ tục thanh quyết toán sau 03 ngày thực hiện các hoạt động;
 • Báo cáo/cập nhật tiến độ hoạt động theo từng hoạt động cụ thể và các báo cáo tháng/quý/năm;
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với đối tác địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã/thôn…);
 • Hướng dẫn các nhóm cộng đồng về các thủ tục tài chính dự án;
 • Đề nghị việc chuyển tiền, theo dõi tiến độ giải ngân của các nhóm cộng đồng;
 • Đảm  bảo  hoàn  thành  chứng  từ  theo  đúng  thủ  tục,  hoàn  thiện  hoàn  công, quyết  toán chứng từ công trình sau khi công trình được hoàn thành muộn nhất là 3 tuần;
 • Xác nhận thủ tục chuyển tiền cho cộng đồng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Quản lý dự án hoặc Giám đốc Trung tâm.

IV. YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT/TRÌNH ĐỘ/KINH NGHIỆM

 • Tốt nghiệp đại học các ngành Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng, Xã hội học, Công tác xã hội, Phát triển cộng đồng, Tiếng Anh hoặc các lĩnh vực khác iên quan;
 • Có kiến thức, kỹ năng về quản lý dự án;
 • Thành thạo các phần mềm máy tính liên quan đến truyền thông, cũng như một số phần mềm chỉnh sửa ảnh, video (là một lợi thế);
 • Hiểu biết tốt về cách các phương tiện truyền thông đại chúng và phương tiện truyền thông xã hội tại Việt Nam;
 • Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng quản lý thời gian
 • Có kiến thức, kỹ năng làm việc với cộng đồng, huy động, khuyến khích sự tham gia;
 • Có  kiến thức, kỹ  năng thúc  đẩy, điều  hành tập  huấn, các hoạt động truyền thông cộng đồng;
 • Có kỹ năng hướng dẫn hỗ trợ, kỹ năng làm việc nhóm;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, lắng nghe, phản hồi, góp ý kiến, quan sát, thương thuyết;
 • Có kỹ năng thu thập thông tin, ghi chép, phát hiện vấn đề, tổng hợp, phân tích và viết báo cáo;
 • Biết Tiếng Anh (kỹ năng nói, viết tốt) là một lợi thế;
 • Thái độ cởi mở, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận.

V. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Là một vị trí làm việc toàn thời gian, thường xuyên thực hiện các chuyến công tác đến các vùng dự án;
 • Tuân thủ các văn bản chính sách bảo mật/thỏa thuận được yêu cầu;
 • Cam kết và tuân thủ các chính sách và quy trình làm việc của RIC;
 • Các quyền lợi được hưởng cũng như các điều kiện làm việc khác được qui định rõ trong Sổ tay quản lý của RIC.

VI. TRÁCH NHIỆM TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NƠI LÀM VIỆC

Tuân thủ mọi chính sách và quy trình về an toàn sức khỏe nơi làm việc và chịu trách nhiệm cho mọi hành vi và sai sót của mình để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của các đồng nghiệp khác tại nơi làm việc.

RIC là tổ chức công bằng về cơ hội việc làm cho tất cả.

VII.THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV tới địa chỉ email: ricvietnam2009@gmail.com trước 17h ngày 30 tháng 03 năm 2021
Điện thoại liên hệ: 04 32121882 hoặc 0332 974 968.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here