03 khóa tập huấn kỹ thuật duy tu bảo dưỡng và lập kế hoạch vận hành bảo trì công trình đã được tổ chức từ ngày 26/03 đến ngày 02/04/2016 tại UBND xã Ngọc Sơn và Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Sau khóa tập huấn, các thành viên của các nhóm cộng đồng đã hiểu được khái niệm vận hành và bảo trì công trình, các lợi ích của việc duy tu bảo dưỡng công trình thường xuyên; những hư hỏng thường gặp của các công trình, cách phát hiện và khắc phục các hư hỏng cũng như cách thức, thủ tục và quy trình bàn giao công trình. Để các học viên nắm rõ hơn cấu tạo, chức năng của các hạng mục và cách phát hiện những hư hỏng của công trình tập huấn viên đưa các học viên đi thực tế cơ sở để phát hiện những hư hỏng và đưa ra phương án sửa chữa đối với các loại công trình.

Các tham dự viên cũng được thực hành các bước xây dựng kế hoạch vận hành và bảo trì công trình nước tự chảy và ứng dụng được trong thực tế. Ông Bùi Văn Đạt, xóm Hầu 2 cho biết “Tôi tâm đắc nhất là ở khóa tập huấn này tôi được đi thực tế đo đạc những hư hỏng của công trình, được tận tay đo đạc và được hướng dẫn tính toán cụ thể. Trước đây các công trình bị hư hỏng chúng tôi không biết do đâu hay làm thế nào để sửa hôm nay có lớp tập huấn có giảng viên hướng dẫn tôi đã biết tính ra vật liệu, biết tính ra tiền”.

Tham dự viên thực hành trong khóa tập huấn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here