Ngày 17/7/2020 Trung tâm RIC đã tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm truyền thông và trợ giúp pháp luật tại cộng đồng”.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hoà Bình, Hội Luật gia tỉnh Hoà Bình, Đoàn Luật sư tỉnh Hoà Bình và các phòng ban chuyên môn huyện (phòng Lao động-xã hội, Phòng Trợ giúp pháp lý, Hội Phụ nữ), đại diện lãnh đạo UBND, hội phụ nữ và nhóm cộng đồng 5 xã dự án tại huyện Lạc Sơn.

Thông qua Hội thảo, thành viên các nhóm cộng đồng chia sẻ những kết quả đạt được và những khó khăn trong quá trình thực hiện truyền thông và trợ giúp pháp luật tại cộng đồng. Bên cạnh đó, đại diện các bên tham gia chia sẻ một số kỹ năng và kinhn nghiệm trong truyền thông, trợ giúp pháp luật, từ đó thảo luận các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động truyền thông và trợ giúp pháp luật tại cộng đồng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here