Sáng 23/10/2020, Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến phát triển cộng đồng RIC đã phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội thảo tổng kết đánh giá kết qủa thực hiện công tác quản lý, vận hành duy tu bảo dưỡng công trình Cơ sở hạ tầng (CSHT) các xã thôn thuộc chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2017-2020.

Qua Hội thảo, các Đại biểu tham dự đã nắm được các kết quả đạt được trong thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình CSHT quy mô nhỏ tại tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời xác định được các thuận lợi, cơ hội cũng như các khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng CSHT quy mô nhỏ theo văn bản 1627/UBND – NNTN ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm cải thiện công tác quản lý, vận hành duy tu bảo dưỡng công trình CSHT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt các đại biểu đều thừa nhận rằng, việc giao cho cộng đồng trực tiếp thực hiện giúp chất lượng công trình được đảm bảo, tiết kiệm, nâng cao ý thức, trách nhiệm và năng lực vận hành bảo trì của người dân. Hoạt động thuộc dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình duy tu bảo dưỡng và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong CT 135 tại tỉnh Hoà Bình và Trà Vinh, giai đoạn 2017 – 2021” do Cơ quan viện trợ Ireland tại Việt Nam (Irish Aid) tài trợ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here