DỰ ÁN: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA CÁC NHÓM CỘNG ĐỒNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH”

Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ Ireland (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————– 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tập huấn: Quản lý cộng đồng – Cách tiếp cận và quy trình thực hiện cho các nhóm cộng đồng tại xã Yên Hoà và Trung Thành, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

 

 1. Thông tin chung:

Giới thiệu về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

Sứ mệnh: RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và được đảm bảo các quyền của mình.

Mục tiêu: Nâng cao năng lực tự quản cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua 3 mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái cộng đồng tự quản cho cộng đồng, chính quyền địa phương và các Bên liên quan.
 • Phát triển quan hệ đối tác triển khai mô hình cộng đồng tự quản cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng DTTS theo chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
 • Truyền thông và vận động chính sách tạo hệ sinh thái cho sự phát triển của cộng đồng tự quản tại Việt Nam.

Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Tiến về phía trước – Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình” được thực hiện tại 03 xã Yên Hoà, Trung Thành và Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình trong thời gian từ tháng 06/2022 đến tháng 08/2023. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid).

Mục tiêu của dự án: Nhóm dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại 3 xã Trung Thành, Yên Hoà và Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình được nâng cao năng lực, vị thế để cải thiện khả năng tiếp cận sinh kế và các dịch vụ cơ bản, qua đó giảm bớt tình trạng dễ tổn thương.

Thời gian thực hiện dự án: tháng 06/2022 – tháng 08/2023.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • Kết quả 1: Các cộng đồng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và người khuyết tật được nâng cao năng lực, vị thế để tham gia vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
 • Kết quả 2: Các cộng đồng mà dự án hướng đến, đặc biệt là các nhóm người khuyết tật tại 3 xã thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình có khả năng chống chịu với các rủi ro khí hậu và thiên tai.
 • Kết quả 3: Các nhóm phụ nữ đặc biệt khó khăn, bao gồm phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ dễ bị tổn thương bởi khí hậu và thiên tai được nâng cao quyền năng kinh tế.

Tập huấn nội dung Quản lý cộng đồng – Cách tiếp cận và quy trình thực hiện là một trong những hoạt động của dự án nhằm nâng cao năng lực cho người dân và cán bộ chính quyền địa phương, góp phần đạt được các kết quả mong đợi của dự án.

 1. Nội dung thỏa thuận: Tư vấn sẽ trực tiếp thực hiện 02 khóa tập huấn 02 ngày về “Quản lý cộng đồng – Cách tiếp cận và quy trình thực hiện”.
 2. Thành phần tham gia tập huấn: 25 tham dự viên/khóa, là các cán bộ địa phương và những thành viên nòng cốt của các nhóm cộng đồng thuộc 02 xã Yên Hoà và Trung Thành, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình
 3. Kết quả mong đợi của khóa tập huấn:

Sau khóa tập huấn các tham dự viên sẽ:

 • Hiểu rõ khái niệm Quản lý cộng đồng
 • Hiểu được các nấc thang tham gia
 • Hiểu các Cách tiếp cận, Nguyên tắc và Lợi ích của Quản lý cộng đồng
 • Hiểu và nắm rõ quy trình thực hiện quản lý cộng đồng trong vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ.
 1. Trách nhiệm và yêu cầu trình độ của tư vấn:

Trách nhiệm:

 • Thiết kế chương trình và bài giảng tập huấn đảm bảo đạt được các kết quả mong đợi;
 • Thực hiện 02 khóa tập huấn 02 ngày tại địa phương bằng phương pháp tham gia;
 • Liên hệ thực tế tại địa phương và giải đáp thắc mắc của tham dự viên.
 • Viết báo cáo tập huấn.

Yêu cầu trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Có kinh nghiệm đào tạo, tập huấn về các chủ đề liên quan cho các cộng đồng tham gia dự án phát triển;
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng nông thôn và người dân tộc thiểu số;
 • Có phương pháp và kỹ năng tập huấn có sự tham gia.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp tài liệu tập huấn và tài liệu dự án có liên quan để tư vấn nghiên cứu trước khi xây dựng bài giảng và chương trình tập huấn;
 • Liên hệ và đặt lịch với các bên liên quan;
 • Tổ chức hậu cần (ăn nghỉ, đi lại) cho khoá tập huấn và thanh toán các chi phí liên quan;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày.
 1. Lịch làm việc dự kiến:
Thời gian Nội dung Ngày làm việc Công tác phí
Trước ngày 27/09/2022 Chuẩn bị chương trình, bài giảng tập huấn. 1.0 1.0
Ngày 27 – 28/09/2022 Tập huấn cho các thành viên nhóm cộng đồng tại xã Yên Hoà, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình 2.0 2.0
Ngày 29 – 30/09/2022 Tập huấn cho các thành viên nhóm cộng đồng tại xã Trung Thành, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình 2.0 2.0
Sau ngày 30/09/2022 Viết báo cáo khoá tập huấn 1.0 0
Tổng 6.0 5.0
 1. Công việc của trợ giảng: Hỗ trợ chuyên gia điều hành khoá tập huấn đạt được các kết quả đầu ra mong đợi và thực hiện đánh giá đầu ra, đầu vào khoá tập huấn
 2. Thù lao và điều khoản thanh toán: Thù lao của tư vấn sẽ được chi trả theo định mức của dự án và các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và tư vấn trước khi thực hiện.
 3. Thông tin liên hệ:

Tư vấn quan tâm xin gửi CV qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây muộn nhất vào 17h00 ngày 22/09/2022:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 2121 882
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com, info@ric.org.vn

 

Hà Nội, Ngày 16 tháng 09 năm 2022

Phó giám đốc Trung tâm

(đã duyệt)

Nguyễn Bá Kim

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here