ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tập huấn Kỹ năng thúc đẩy và điều hành cuộc họp cho các nhóm cộng đồng (NCĐ) người dân tộc thiểu số thuộc 02 xã Cao Sơn và Tân Minh, huyện Đà Bắc, Hòa Bình

 1. Cơ quan ký hợp đồng:
 • Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
 1. Giới thiệu chung về dự án:
 • Dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” được thực hiện tại 08 xã/04 huyện (thuộc 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh) trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2021. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).

Mục đích của dự án:

 • Đảm bảo sự thành công bền vững của mô hình VHBT dựa vào cộng đồng và mở rộng mô hình sang tỉnh Trà Vinh;
 • Thúc đẩy xây dựng các công trình CSHT dựa vào cộng đồng để xây dựng năng lực cho các cộng đồng DTTS quản lý có hiệu quả và tiếp cận với quỹ đầu tư xây dựng CSHT quy mô nhỏ trong chương trình 135 trong giai đoạn 2016 đến 2020;
 • Nhân rộng phương pháp VHBT và xây dựng CSHT quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong Chương trình 135 và trong các chương trình của các đối tác khác hướng tới giảm nghèo bền vững thông qua chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm.
 • Mục tiêu của dự án: Thúc đẩy các cộng đồng DTTS tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của CT135 dành cho VHBT và xây dựng CSHT hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.
 • Phạm vi dự án: bao gồm 08 xã/04 huyện thuộc 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh
 • Thời gian thực hiện dự án: Dự án được thực hiện từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2021.
 • Tập huấn Kỹ năng thúc đẩy và điều hành cuộc họp cho thành viên các NCĐ là một trong những hoạt động của dự án nhằm nâng cao năng lực cho người dân, đặc biệt là những người dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo các kết quả mong đợi của dự án.
 1. Nội dung thỏa thuận: Tập huấn viên/Giảng viên sẽ trực tiếp thực hiện 02 khóa tập huấn, mỗi khóa 1,5 ngày về nội dung Kỹ năng thúc đẩy và điều hành cuộc họp cho những người dân tộc thiểu số là thành viên nhóm cộng đồng các xóm thuộc 02 xã Cao Sơn và Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
 2. Thành phần tham gia tập huấn: Khoảng 25 người/khóa, là thành viên các NCĐ thuộc thuộc 02 xã Cao Sơn và Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
 3. Kết quả mong đợi của khóa tập huấn:

Sau khóa tập huấn các tham dự viên sẽ:

 • Hiểu được sự cần thiết của thúc đẩy trong quá trình phát triển và thái độ của thúc đẩy viên;
 • Hiểu được và biết cách áp dụng một số kỹ năng/phương pháp thúc đẩy và điều hành cuộc họp có sự tham gia.
 1. Trách nhiệm của Tập huấn viên/Giảng viên:
 • Thiết kế chương trình, nội dung bài giảng theo tài liệu có sẵn của Dự án đảm bảo các nội dung trong Tài liệu tập huấn được tham dự viên hiểu đúng.
 • Thực hiện 02 khóa tập huấn, mỗi khóa 1,5 ngày tại địa phương bằng phương pháp tham gia;
 • Giải đáp thắc mắc của tham dự viên.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp tài liệu tập huấn để Tập huấn viên/Giảng viên nghiên cứu trước khi lập Chương trình tập huấn;
 • Chuẩn bị công tác hậu cần cho khóa tập huấn;
 • Thuê xe đưa đón tập huấn viên và thuê chỗ ngủ cho Tập huấn viên theo định mức quy định của dự án;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày;
 • Viết báo cáo tập huấn: Ông Hoàng Văn Tuyến – Cán bộ dự án.
 1. Lịch làm việc dự kiến:
Thời gian Nội dung Ngày làm việc Công tác phí
Trước ngày 25/07/2018 Chuẩn bị nội dung, chương trình, giáo cụ cho bài giảng 1 0
Ngày 25 – sáng 26/07/2018 Tập huấn khoá 01 tại UBND xã Tân Minh, huyện Đà Bắc 1,5 1,5
Chiểu ngày 26 – 27/07/2018 Tập huấn khoá 01 tại UBND xã Tân Minh, huyện Đà Bắc 1,5 1,5
Tổng   04 03
 1. Thù laođiều khoản thanh toán: Theo thỏa thuận hợp đồng
 

 

Hà Nội, Ngày 18 tháng 07 năm 2018

Phó giám đốc Trung tâm

 Nguyễn Bá Kim (đã ký)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here