DỰ ÁN: Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh.

Thời gian thực hiện dự án: 11. 2017 – 11. 2021

Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ Ireland (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HOẠT ĐỘNG: BIÊN SOẠN VÀ THIẾT KẾ SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DUY TU BẢO DƯỠNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG CT 135 TẠI TỈNH TRÀ VINH

——————

 1. Giới thiệu chung

Dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” dưới sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) được RIC thực hiện tại 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh trong giai đoạn từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2021.

Mục đích của dự án:

 • Đảm bảo sự thành công bền vững của mô hình vận hành bảo trì dựa vào cộng đồng và mở rộng mô hình sang tỉnh Trà Vinh;
 • Thúc đẩy xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng để xây dựng năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý có hiệu quả và tiếp cận với quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình 135 trong giai đoạn 2016 đến 2020;
 • Nhân rộng phương pháp vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 và trong các chương trình của các đối tác khác hướng tới giảm nghèo bền vững thông qua chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm.

Mục tiêu của dự án: Thúc đẩy các cộng đồng dân tộc thiểu số tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của chương trình 135 dành cho vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • Kết quả 1: Vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng được lồng ghép, thực hiện tại tỉnh Hòa Bình và nhân rộng tại tỉnh Trà Vinh;
 • Kết quả 2: Các cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý và thực hiện hiệu quả việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình 135;
 • Kết quả 3: Kiến thức và kinh nghiệm thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng công trình CSHT dựa vào cộng đồng được phổ biến và áp dụng tại các tỉnh ngoài dự án thông qua hợp tác với Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Từ những kết quả đạt được của dự án, tháng 05/2020 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 để áp dụng rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm cụ thể hoá văn bản của UBND tỉnh Trà Vinh với tiêu chí dễ sử dụng, phù hợp với các cộng đồng DTTS. RIC cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn cùng với Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh biên soạn và thiết kế Sổ tay hướng dẫn thực hiện duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng trong chương trình 135.

 1. Kết quả đầu ra mong đợi:

Trên cơ sở Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về Ban hành Quy định thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và cách tiếp cận dựa vào cộng đồng của dự án. Chuyên gia tư vấn sẽ biên soạn và thiết kế 01 sổ tay hướng dẫn thực hiện duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 tại tỉnh Trà Vinh, đảm bảo:

 • Sổ tay có nội dung cụ thể, chi tiết, dễ hiểu và dễ sử dụng với các cộng đồng người dân tộc thiểu số tại tỉnh Trà Vinh;
 • Sổ tay nhận được sự đồng thuận từ các bên liên quan tại tỉnh Trà Vinh và đủ điều kiện để ban hành và xuất bản.
 1. Thời gian và địa điểm:
 • Thời gian: tháng 08/2020
 • Địa điểm: Hà Nội – Trà Vinh
 1. Trách nhiệm của tư vấn:
 • Nghiên cứu các tài liệu liên quan của dự án;
 • Biện soạn, thiết kế sổ tay đảm bảo theo các mong đợi của dự án, dễ triển khai thực hiện trong thực tiễn.
 • Hoàn thiện sổ tay sau khi có phản hồi từ RIC, Ban dân tộc và các bên liên quan của dự án.
 1. Yêu cầu về năng lực của chuyên gia tư vấn:
 • Chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm trong thực hiện các hoạt động nghiên cứu chính sách;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong biên soạn tài liệu, sổ tay;
 • Có kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý các dự án phát triển, trong đó có kinh nghiệm đối với cách tiếp cận Cộng đồng tự quản và có kỹ năng làm việc với các cộng đồng dân tộc thiểu số là một lợi thế.
 1. Trách nhiệm của trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Xem xét và đưa ra các ý kiến đóng góp cho sổ tay;
 • Tham vấn các bên liên quan và phản hồi thông tin để chuyên gia hoàn thiện sổ tay;
 • Thanh toán thù lao tư vấn theo thoả thuận cho chuyên gia tư vấn.
 1. Ngày làm việc của chuyên gia tư vấn được trả bởi dự án:

Nội dung

Ngày làm việc Số ngày nhận thù lao Ngày lĩnh công tác phí
Nghiên cứu các tài liệu, phác thảo dự thảo sổ tay 02 02
Biên soạn nội dung sổ tay 09 09
Chỉnh sửa và hoàn thiện sổ tay sau khi tham vấn các biên liên quan 03 03

Tổng số

14 14

 

 1. Thù lao và điều khoản thanh toán:

Thù lao và các điều khoản thanh toán sẽ được thỏa thuận giữa tư vấn và RIC trong hợp đồng tư vấn trước khi thực hiện.

 1. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi hồ sơ (bao gồm CV, đề xuất kỹ thuật và tài chính) qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 14 tháng 08 năm 2020

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 2121 882; DĐ: 0989 881 890 (CBDA Tuyến)
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com

 

 

Phó giám đốc trung tâm

(đã duyệt)

Nguyễn Bá Kim

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here