ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

——————  

Công việc: Đánh giá kết thúc dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hoà Bình và Trà Vinh (giai đoạn 2017 – 2021)”
Nhà tài trợ: Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid)
Địa điểm:   Hà Nội, Hoà Bình và Trà Vinh
Thời gian:       Tháng 09/2021
Báo cáo cho:    Trung tâm RIC

 

1. Giới thiệu chung

Thông tin về RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009.

Sứ mệnh: thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hòa nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn đến năm 2025: tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng nơi các cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi được đảm bảo làm chủ, người chèo lái quá trình phát triển của chính họ và được đáp ứng các quyền cơ bản.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập www.ric.org.vn.

Thông tin về dự án:

Dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng duy tu bảo dưỡng và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” dưới sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) được RIC thực hiện tại 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh trong giai đoạn từ tháng 11/2017 đến hết tháng 10/2021.

Mục tiêu cụ thể của dự án: Thúc đẩy các cộng đồng dân tộc thiểu số tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của chương trình 135 dành cho vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.

Các kết quả mong đợi của dự án:

Kết quả 1: Vận hành bảo trì công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng được lồng ghép, thực hiện tại tỉnh Hòa Bình và nhân rộng tại tỉnh Trà Vinh;

Kết quả 2: Các cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý và thực hiện hiệu quả việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình 135;

Kết quả 3: Kiến thức và kinh nghiệm thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng công trình CSHT dựa vào cộng đồng được phổ biến và áp dụng tại các tỉnh ngoài dự án thông qua hợp tác với Ủy ban Dân tộc (UBDT).

2. Mục tiêu của đánh giá:

Theo kế hoạch dự án sẽ kết thúc vào tháng 10/2021, đánh giá cuối kỳ sẽ được thực hiện nhằm:

 • Xem xét dự án có đạt được các mục tiêu, kết quả đề ra ban đầu hay không và đưa ra các kết luận;
 • Xác định các bài học kinh nghiệm và đưa ra các khuyến nghị khuyến nghị cho RIC nhằm nhân rộng mô hình của dự án. Cũng như đưa ra các khuyến nghị cho người dân và chính quyền địa phương để duy trì các kết quả của dự án.

Trung tâm RIC cần tìm kiếm chuyên gia có kinh nghiệm để hỗ trợ thực hiện hoạt động này. Phạm vị công việc, trách nhiệm và các sản phẩm đầu ra cụ thể của tư vấn được mô tả cụ thể trong các phần dưới đây:

3. Phạm vi công việc và trách nhiệm của tư vấn:

 • Làm việc/thảo luận với RIC để nắm rõ được mục đích và kết quả mong đợi của công việc tư vấn;
 • Nghiên cứu các tài liệu của dự án (mục tiêu, chỉ số, các kết quả và hoạt động của dự án);
 • Lập kế hoạch, xây dựng đề cương, phương pháp và công cụ đánh giá được RIC đồng ý trước khi thực hiện;
 • Chủ trì việc khảo sát, phân tích thông tin và dữ liệu thu thập tại thực địa;
 • Xác định phương án đánh giá trong trường hợp dịch Covid để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của đánh giá;
 • Viết báo cáo, nhận phản hồi từ RIC, các đối tác và hoàn thiện báo cáo chính cuối cùng bằng tiếng Việt/tiếng Anh.

4. Thiết kế phương pháp đánh giá/công cụ đánh giá:

Đánh giá này sẽ được thực hiện bằng phương pháp có sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm:

 • Văn phòng RIC và CEMA tại Hà Nội;
 • Các đối tác địa phương có liên quan đến việc thực hiện dự án tại các cấp:
 • Ban Dân tộc các tỉnh dự án;
 • UBND các huyện, phòng Dân tộc và các phòng ban liên quan tại các huyện dự án;
 • Chính quyền địa phương các xã dự án (UBND xã, cán bộ phụ trách CT 135, kế toán, hội phụ nữ…);
 • Trưởng thôn và các thành viên trong nhóm nòng cốt tại các thôn dự án;
 • Những người hưởng lợi tại các thôn dự án.

5. Các sản phẩm đầu ra mong đợi:

Chuyên gia tư vấn sẽ cung cấp cho RIC những sản phẩm bằng tiếng Việt/tiếng Anh trong thời gian dự kiến như sau:

 • Dự thảo báo cáo đánh giá bằng tiếng Việt: ngày 17/09/2021;
 • Báo cáo cuối cùng, bao gồm báo cáo chính và các phụ lục (tiếng Việt và tiếng Anh): ngày 30/09/2021. Báo cáo chính tối đa 30 trang (không bao gồm phụ lục).

6. Yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực của tư vấn:

 • Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm đánh giá các dự án phát triển trong nước hoặc quốc tế;
 • Có chuyên môn và kiến thức sâu rộng trong thúc đẩy sự tham gia và phát triển cộng đồng bền vững;
 • Có hiểu biết chung về việc thực hiện các chương trình chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và nông thôn miền núi Việt Nam, đặc biệt là có hiểu biết sâu về các chính sách, cơ chế liên quan đến phân cấp, trao quyền cho cộng đồng trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách là 1 lợi thế;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp các vấn đề, lắng nghe ý kiến quan điểm khác nhau của các bên liên quan và xây dựng các đề xuất, khuyến nghị một cách cụ thể, súc tích, rõ rang;
 • Thái độ và tinh thần làm việc tích cực, hợp tác và tôn trọng.

7. Hỗ trợ của trung tâm RIC:

 • Cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Liên hệ và đặt lịch với các bên liên quan;
 • Tổ chức hậu cần bao gồm đi lại, ăn ở tại thực địa, và thanh toán các chi phí liên quan (chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong quá trình thực địa của tư vấn sẽ được chi trả bởi RIC theo các quy định và định mức của dự án);
 • Xem xét và đưa ra ý kiến cho: dự thảo chương trình, phương pháp, bộ công cụ đánh giá và dự thảo báo cáo;
 • Cán bộ dự án liên quan sẽ đi cùng chuyên gia tư vấn đến các địa điểm thực địa (trong trường hợp cho phép của các tỉnh trước diễn biến của dịch Covid 19).

8. Thông tin liên hệ nộp hồ sơ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi hồ sơ cho Trung tâm RIC qua địa chỉ email: ricvietnam2009@gmail.com muộn nhất vào ngày 03 tháng 09 năm 2021 (Trung tâm RIC sẽ chỉ liên hệ lại với hồ sơ được duyệt). Nếu có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp các chuyên gia có thể thể liên hệ qua số điện thoại: 043 2121 882 hoặc di động: 0989 881 890 (Mr Tuyến).

Hồ sơ đề xuất cần gửi cho trung tâm RIC bao gồm:

 • CVs;
 • Đề xuất kỹ thuật bao gồm dự thảo nội dung, chương trình đánh giá, phương pháp, công cụ và các bên liên quan tham gia đánh giá;
 • Đề xuất tài chính (bao gồm số ngày làm việc và định mức thù lao của tư vấn);
 • Dự thảo đề cương báo cáo.

 

 

Giám đốc trung tâm

(đã duyệt)

Lê Văn Hải

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here