DỰ ÁN: HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐÀ VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHÈ SHAN TUYẾT CỔ THỤ TẠI XÓM SƯNG, XÃ CAO SƠN, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH 

Tổ chức tài trợ: Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sỹ – SDC, thông qua Dự án MRLG

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Tập huấn xây dựng kế hoạch phát triển mô hình chè Shan Tuyết có sự tham gia của cộng đồng tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

 

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009 và cấp lại ngày 03/03/2016. Mục tiêu của Trung tâm là kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số hướng tới phát triển cộng đồng bền vững. Sau 10 năm, các dự án RIC thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng: góp phần xây dựng năng lực tự quản cho cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển tại địa phương; Quản lý tài nguyên đất đai, Phát triển sinh kế cho cộng đồng dựa vào rừng; Hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước như Pháp lệnh dân chủ cơ sở, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật trẻ em; Thúc đẩy đối thoại cởi mở và hiệu quả giữa chính quyền và người dân; Góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân: nâng cao thu nhập, cơ sở hạ tầng, nước sạch, vệ sinh môi trường, hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo tồn văn hóa truyền thống của người dân tộc; tăng cường thực hiện quyền phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia.

Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Hợp tác quản lý rừng phòng hộ sông Đà và phát triển mô hình chè Shan Tuyết cổ thụ tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, Đà Bắc, Hoà Bình” – được tài trợ bởi Cơ quan hợp tác và phát triển Thuỵ Sỹ (SDC) thông qua dự án Quản trị đất đai vùng sông MêKông (MRGL). Dự án được thực hiện tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình trong thời gian từ tháng 07/2019 đến tháng 06/2021, do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Đà tỉnh Hoà Bình.

Mục tiêu của dự án: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý rừng phòng hộ sông Đà và cải thiện sinh kế cho người dân.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • 1 kế hoạch hợp tác quản rừng lý phòng hộ được ký kết giữa các bên liên quan (Ban quản lý rừng phòng hộ sông Đà, chính quyền địa phương và cộng đồng) và thực hiện hiệu quả;
 • Cộng đồng hưởng lợi từ cơ chế/kế hoạch hợp tác và mô hình chè Shan Tuyết gắn với chuỗi giá trị được phát triển hiệu quả;
 • Các kết quả từ mô hình được tài liệu hoá và nhân rộng ra địa bàn khác.

Tập huấn “Xây dựng kế hoạch phát triển mô hình chè Shan Tuyết có sự tham gia của cộng đồng tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình” cho người dân và các cán bộ chính quyền địa phương là một trong những hoạt động nhằm nâng cao năng lực và thúc đẩy nhóm cộng đồng và cán bộ chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phát triển mô hình chè Shan Tuyết dựa trên bối cảnh thực tế tại địa phương.

 1. Nội dung thỏa thuận: Chuyên gia sẽ trực tiếp thực hiện 01 khoá tập huấn trong 02 ngày về nội dung nêu trên.
 2. Thành phần tham gia: 25 tham dự viên/khóa, là đại diện cán bộ địa phương (huyện/xã) và nhóm cộng đồng tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình
 3. Địa điểm tập huấn: Nhà văn hoá xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.
 4. Kết quả mong đợi của khoá tập huấn

Sau khoá tập huấn 02 ngày:

 • 1 bản kế hoạch phát triển mô hình chè Shan Tuyết tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình do người dân và các cán bộ chính quyền địa phương xây dựng. Bản kế hoạch này được xây dựng dựa trên phân tích bối cảnh thực tế của xóm Sưng, xác định được các mục tiêu, các đầu ra mong đợi, các hoạt động cần can thiệp trong 02 năm.
 • Xác định được các nguồn lực và phân bổ nguồn lực để thực hiện bản kế hoạch đã xây dựng.
 1. Yêu cầu đối với chuyên gia tập huấn:
 • Là người có kiến thức và kỹ năng trong đào tạo, tập huấn về các chủ đề liên quan cho các cộng đồng tham gia các dự án phát triển.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong hỗ trợ và triển khai các chương trình phát triển sinh kế cho cộng đồng dựa vào rừng.
 • Am hiểu và có kinh nghiệm tập huấn cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số tại các vùng miền núi phía bắc.
 • Có các kỹ năng, phương pháp tập huấn có sự tham gia (trực quan và trình bày qua giấy khổ lớn A0, thẻ màu, thúc đẩy nhóm cộng đồng thảo luận, làm việc theo nhóm…).
 1. Trách nhiệm của chuyên gia tập huấn
 • Chuẩn bị tài liệu tập huấn và thiết kế chương trình tập huấn đảm bảo đạt được các kết quả mong đợi.
 • Khảo sát thực tế tại địa phương cùng với các nhóm cộng đồng; thúc đẩy cộng đồng và cán bộ địa phương tự xây dựng được bản kế hoạch phù hợp với bối cảnh thực tế.
 • Tổng hợp các kết quả và hoàn thiện bản kế hoạch của cộng đồng xây dựng.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Liên hệ và đặt lịch với các bên liên quan;
 • Tổ chức hậu cần (ăn nghỉ, đi lại) cho khoá tập huấn và thanh toán các chi phí liên quan;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày.
 1. Lịch làm việc dự kiến:
Thời gian Nội dung Ngày làm việc Công tác phí
Trước ngày 18/12/2019 Chuẩn bị tài liệu, chương trình, giáo cụ cho khoá tập huấn.

1.0

0.5
Ngày (dự kiến)

23 – 24/12/2019

Tập huấn tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

2.0

2.0

Tổng

3.0 2.5
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Thù lao của tập huấn viên sẽ được chi trả theo định mức của dự án. Các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và tập huấn viên trước khi thực hiện.
 2. Thông tin liên hệ:
 • Các ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi CV theo địa chỉ dưới đây:
 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 2121 882
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com

Hà Nội, Ngày 06 tháng 12 năm 2019

           Phó giám đốc Trung tâm

 

                      Nguyễn Bá Kim

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here