Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng RIC trong suốt chặng đường vừa qua với nhiều trải nghiệm và kết quả ban đầu vì mục tiêu kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số.

Từ 2009 tới nay, RIC đã tích cực góp phần xây dựng và thực hành quản lý cộng đồng tại các vùng dự án, các vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của các tỉnh miền núi phía Bắc với nhiều cộng đồng thiểu số. RIC quan niệm rằng: “Quản lý cộng đồng là một phương pháp quản lý mà ở đó người dân là chủ thể, họ có quyền và biết cách xác định các
vấn đề ưu tiên, biết lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động phát triển một cách công khai minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Quản lý cộng đồng chú trọng tới việc chính quyền lắng nghe tiếng nói của người dân đồng thời người dân có quyền và trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định tại địa phương. Với cách tiếp cận dựa vào cộng đồng và dựa trên quyền, quản lý cộng đồng hỗ trợ về phương pháp và cụ thể hóa những điều dân được biết, được bàn, được làm, được tham gia ý kiến và được giám sát tại cấp cơ sở”.

Bản Kế hoạch Chiến lược của RIC giai đoạn 2016-2020 này được toàn thể cán bộ RIC xây dựng sau khi cùng nhau nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của RIC với nhiều kinh nghiệm và bài học đáng ghi nhớ.
Tài liệu này sẽ giúp qúy vị có cái nhìn tổng thể về tổ chức, các mục tiêu chiến lược, cách thức mà chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được các mục tiêu, cũng như những lĩnh vực hoạt động trọng tâm của chúng tôi trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đồng lòng phát huy những giá trị cốt lõi đã tạo, chúng tôi tin tưởng RIC sẽ trở thành một tổ chức chuyên nghiệp và sáng tạo về quản lý cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho các cộng đồng thiểu số.
Hy vọng bản Kế hoạch Chiến lược này cũng sẽ gợi mở những mối quan tâm chung giữa RIC với các tổ chức, cá nhân khác và lan truyền cảm hứng chung tay vì sự phát triển bền vững của nông thôn Việt Nam.

Mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của qúy đối tác và đồng nghiệp!
Lê Văn Hải
Giám đốc RIC

Xem Chiến lược phát triển RIC 2016 – 2020

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here