Ngày 24/02/2016 kết quả khảo sát công trình cơ sở hạ tầng tại địa bàn 2 xã dự án Ngọc Lâu và Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã được báo cáo với chính quyền và người dân.

Hoạt động khảo sát sơ bộ công trình cơ sở hạ tầng tại 2 xã Ngọc Sơn và Ngọc Lâu diễn ra từ ngày 11/01/2016 đến 17/02/2016 với 53 công trình trong đó bao gồm: 17 công trình nước sinh hoạt, 03 giếng, 05 nhà văn hóa, 10 mương, 02 hồ chứa, 11 đường giao thông, 02 trạm y tế, 02 trường mầm non và 01 trường trung học cơ sở được khảo sát.

13 công trình trên địa bàn 2 xã đáp ứng các yêu cầu của dự án đã được lựa chọn ứng dụng bảo trì trong đó có 09 công trình nước sinh hoạt và 04 công trình thủy lợi. Chính quyền địa phương và lãnh đạo 2 xã nhất trí về việc giao công trình cho nhóm cộng đồng vận hành bảo trì. Chủ tịch các xã dự án sẽ chỉ đạo trực tiếp và thông qua cán bộ giao thông thủy lợi của xã. Cán bộ giao thông sẽ là đầu mối liên hệ và phản hồi các thông tin từ địa phương thực hiện dự án tới lãnh đạo xã và cùng với xã trực tiếp chỉ đạo các thôn xóm. Các nhóm cộng đồng sẽ được thành lập trong tháng 3.2016.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here