Ngày 26 tháng 4 năm 20016, đại diện chính quyền hai xã Ngọc Sơn và Ngọc Lâu, 13 nhóm cộng đồng thực hiện bảo trì công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt trong khuôn khổ dự án “Thí điểm vận hành bảo trì công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 tỉnh Hòa Bình” do Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid) tài trợ cùng tham dự hội nghị thẩm định kế hoạch vận hành bảo trì công trình thủy lợi và nước sinh hoạt trên địa bàn 2 xã do Trung tâm RIC  – đơn vị thực hiện dự án tổ chức.

13 nhóm cộng đồng đã lần lượt trình bày các bản kế hoạch vận hành, bảo trì của nhóm trước Hội đồng thẩm định (gồm đại diện chính quyền, đại diện Trung tâm RIC) và các tham dự viên. Các ý kiến góp ý, các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định và các tham dự viên đều được đại diện các nhóm cộng đồng giải trình thỏa đáng.

Đại diện NCĐ công trình nước sinh hoạt xóm Khú xã Ngọc Sơn trả lời chất vấn của Hội đồng thẩm định 

Kết thúc hội nghị, kế hoạch vận hành bảo trì 4 công trình thủy lợi và 9 công trình nước sinh hoạt của 13 nhóm cộng đồng đã được thẩm định. 6 trong tổng số 13 công trình được phân bổ ngân sách từ chương trình 135 để thực hiện

Sơ đồ công trình thủy lợi của xóm Khộp 1, xã Ngọc Lâu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here