Công trình nước tự chảy xóm Vó Mái xã Đú Sáng xây dựng từ năm 2006, từ nguồn ngân sách của xã. Vốn đầu tư 36 triệu đồng, phục vụ cho hơn 40 hộ dân của xóm. Từ trước tới nay, công trình chưa từng được duy tu bảo dưỡng, hệ thống đường ống và các bể chứa hư hỏng dẫn đến số hộ sử dụng sụt giảm, nước cung cấp không ổn định. Nhiều hộ vì thiếu nước đã phải dùng chung nguồn nước từ mương tưới, rất kém vệ sinh.

Năm 2014, nhóm cộng đồng xóm Vó Mái đã lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa công trình mương bai Cuối. Năm 2015, nhờ kiến thức kỹ năng do dự án bảo trì cộng đồng truyền đạt, nhóm cộng đồng tiếp tục lập kế hoạch vận hành bảo trì công trình nước sinh hoạt của xóm. Kế hoạch được UBND xã Đú Sáng phê duyệt, trong đó nguồn kinh phí dự án hỗ trợ bảo trì là 15 triệu đồng, dân góp 4 triệu tiền mặt chưa kể ngày công lao động. Nhóm cộng đồng và các hộ sử dụng công trình dự kiến thay thế 800m đường ống và láng lại bai dâng đầu nguồn bị rò rỉ. Sau khi hoàn thành bảo trì, nhóm cộng đồng sẽ đưa ra quy chế hoạt động riêng của công trình để khắc phục tình trạng phân chia nước chưa công bằng như hiện nay.

Chị Bùi Thị Diều, 38 tuổi cho biết: “Cứ mùa cạn là thiếu nước, một phần do công trình xuống cấp một phần do chưa có quy chế sử dụng nên chia nước không đều. Bây giờ gia đình tôi đang phải dùng nước lắng đào cạnh mương, bẩn lắm vì xóm trên trồng ngô phun thuốc diệt cỏ rất nhiều”./.

Ảnh 1: Bể chứa của công trình hiện đang thiếu nước

Ảnh 2: Nguồn nước hiện tại gia đình chị Diều đang sử dụng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here