Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hoà Bình đưa tin về hiệu quả của mô hình xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng, do Cơ quan viện trợ Ireland tài trợ thông qua dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình duy tu bảo dưỡng và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hoà Bình và Trà Vinh, giai đoạn 2017-2021”: Chi tiết vui lòng xem tại: http://hoabinhtv.vn/…/tap-chi-dan-toc-va-phat-trien-2510202…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here