Cùng với huyện Đà Bắc, huyện Kim Bôi là một trong 2 huyện của tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình Xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 của dự án trong giai đoạn 2017 – 2021

Toàn cảnh hội thảo giới thiệu dự án

Hôm nay, ngày 14/12/2018 Trung tâm RIC phối hợp với UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng Dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình Vận hành bảo trì và Xây dựng công trình CSHT quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh (giai đoạn 2017 – 2021)”.

Ông Nguyễn Bá Kim – Phó Giám đốc Trung tâm RIC giới thiệu dự án

Các bên liên quan tham dự hội thảo đều đánh giá cao các mục tiêu, kết quả mong đợi của dự án, hoàn toàn ủng hộ và cam kết tham gia phối hợp cùng dự án nhằm đạt được các kết quả cao nhất.

Ông Quách Công Quynh – Bí thư Đảng ủy xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi phát biểu tại hội thảo

Ông Bạch Công Quỳnh – Bí thư Đảng ủy xã Đú Sáng phát biểu tại hội thảo

Ông Nguyễn Minh Tiến – Ban dân tộc tỉnh Hòa Bình phát biểu tại hội thảo

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here