Ngày 28 tháng 06 năm 2018, hội thảo giới thiệu dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng DTTS thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình VHBT và xây dựng công trình CSHT quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh (2017 – 2021)” với sự tài trợ từ Cơ quan viện trợ Ai Len (Irish Aid) đã được tổ chức tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Tham dự hội thảo, về phía địa phương có sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng Dân tộc, Tài chính kế hoạch, Kinh tế hạ tầng, Hội phụ nữ và Đài THPT huyện; về phía tổ chức thực hiện dự án có ông Lê Văn Hải – Giám đốc và các cán bộ của trung tâm RIC.

Với sự thành công của dự án trong giai đoạn 2013-2016, Cơ quan viện trợ Ai len (Irish Aid) tiếp tục tài trợ để Trung tâm RIC thực hiện dự án trong giai đoạn 2017 – 2021, với mong muốn tiếp tục nhân rộng và thí điểm mô hình Vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh hướng tới việc giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn của 2 tỉnh và giúp cho các cộng đồng tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách từ chương trình 135 giành cho việc vận hành bảo trì và xây dựng các công trình CSHT.

Bà Bùi Thị Hiệu – Phó chủ tịch UBND huyện Đà Bắc phát biểu tại hội thảo

Bà Bùi Thị Hiệu – PCT UBND huyện Đà Bắc phát biểu tại hội thảo: “Chúng tôi đánh giá rất cao các kết quả của dự án đã đạt được trong giai đoạn 2013-2017, không chỉ việc bảo trì và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, mà còn nâng cao năng lực, nhận thức cho rất nhiều cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt ngày 10/11/2017,UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành công văn số 1627/UBND – NNTN, công văn này quy định việc giao cho cấp xã làm chủ đầu tư và cộng đồng là người quản lý thực hiện việc vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng, hoàn toàn phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước. Huyện Đà Bắc rất vinh dự và may mắn được lựa chọn thực hiện dự án trong giai đoạn 2017 – 2021 sắp tới. Vì vậy chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện pháp lý để dự án triển khai thuận lợi; đề nghị các ban ngành liên quan cần tham gia tích cực hỗ trợ việc thực hiện dự án và vận động người dân tham gia vào các hoạt động dự án để dự án đạt được các kết quả như mong đợi”.

Ông Nguyễn Bá Kim, Phó giám đốc RIC thúc đẩy tại hội thảo

Lãnh đạo 2 xã được lựa chọn tham gia thực hiện dự án là xã Cao Sơn và Tân Minh đều nhất trí cao với các nội dung của dự án và cam kết  phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện dự án.

Ông Xa Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã Tân Minh phát biểu cam kết tại hội thảo

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here