Sau hơn 2 năm thí điểm mô hình duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng do Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) tài trợ, từ những kết quả đạt được ngày 27/05/2020 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 2308/QĐ-UBND quy định thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh đầu tiên tại khu vực miền Tây Nam Bộ thực hiện giao cho cộng đồng tự quản thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình csht bằng ngân sách của chương trình 135. Đây là một trong những kết quả quan trọng của dự án
Ngay sau khi có quyết định số 2308/QĐ-UBND, RIC và Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã phối hợp để xây dựng Sổ tay hướng dẫn chi tiết thực hiện duy tu, bảo dưỡng dựa vào cộng đồng với quy trình cụ thể, biểu mẫu đơn giản và dễ sử dụng với người dân. Ngày 30/09/2020 RIC và Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan về nội dung Sổ tay. Với sự hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn bên ngoài dự kiến Sổ tay hướng dẫn thực hiện duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Trà Vinh sẽ được xuất bản và ban hành trong tháng 10/2020
Dưới đây là một số hình ảnh của hội thảo
Ảnh 1: Toàn cảnh hội thảo
Ảnh 2: Ông Hà Thanh Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh khai mạc hội thảo
Ảnh 3: Ông Nguyễn Bá Kim – Phó giám đốc Trung tâm RIC chia sẻ tại hội thảo
Ảnh 4: Ông Đào Sơn Hà – Chuyên gia tư vấn thúc đẩy hội thảo
Ảnh 5: Ông Trương Thành Công – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đại diện nhóm biên soạn sổ tay tổng kết các ý kiến tại hội thảo

Đưa tin: Hv Tuyến – CBDA

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here