Tiếp tục triển khai các nội dung tập huấn nhằm từng bước trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, giúp người dân có đủ năng lực vận hành công trình trên thực tế, ngày 24/08, dự án “Thí điểm vận hành bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng các xã 135” khai mạc khóa tập huấn Kiến thức duy tu bảo dưỡng công trình và Lập kế hoạch tại nhà văn hóa xóm Nội- xã Độc Lập và UBND xã Đú Sáng.

Ảnh 1: Khóa tập huấn diễn ra tại hội trường UBND xã Đú Sáng

Khóa tập huấn kỹ thuật duy tu bảo dưỡng và lập kế hoạch vận hành bảo trì dành 2 lớp giảng dạy cho loại công trình nước sinh hoạt. 49 thành viên đến từ 8 nhóm cộng đồng thuộc hai xã Độc Lập và Đú Sáng đã hiểu khái niệm vận hành, bảo trì, sửa chữa nhỏ và cách nhận biết các hư hỏng cơ bản của công trình nước tự chảy. Hiện nay, trên địa bàn 8 xóm đều có công trình vận hành, vì vậy nội dung tập huấn rất thiết thực và bổ ích với các nhóm.

Kết thúc nội dung lý thuyết, lớp tổ chức chia nhóm thực hành quan sát các bộ phận và hư hỏng của công trình nước xóm Nội dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hoạt động này giúp người dân biết vận dụng linh hoạt giữa lý thuyết được truyền đạt vào thực tế công trình của địa phương. Các số liệu thu thập trong quá trình nhóm tự đi đánh giá là cơ sở cho nhóm thực hành tính toán kinh phí thay thế, sửa chữa các hư hỏng nhỏ. Anh Nguyễn Văn Sử, xóm Can 2 chia sẻ trong khóa tập huấn: “Khóa học này rất bổ ích với tôi vì trước đây biết các hư hỏng như vỡ đường ống nhưng thường băng dây chun hoặc nối ống nứa, chỉ dùng mấy ngày lại mất nước. Nay đã biết như thế là không đúng kỹ thuật, cần phải khắc phục theo sách sẽ được lâu dài hơn”.

Ảnh 2: Các nhóm cộng đồng khảo sát, đánh giá hiện trạng bai và bể đầu nguồn công trình nước tự chảy xóm Nội, xã Độc Lập

Trực tiếp tham gia giảng dạy khóa tập huấn có đội ngũ giảng viên uy tín như Tiến sỹ Vũ Ngọc Uyên, Viện Kinh tế Việt Nam phụ trách nội dung Lập kế hoạch. Đối với nội dung Lập kế hoạch, hoạt động thảo luận nhóm, trình bày trên giấy A0 và thuyết trình được giảng viên huy động tối đa sự tham gia của người dân. Thông qua thực hành, các nhóm biết cách vẽ sơ đồ công trình để theo dõi, đồng thời biết cách lập kế hoạch quản lý vận hành bảo trì công trình thường xuyên. Khóa tập huấn là cơ hội quý báu cho người dân “tập dượt” bảo vệ kế hoạch của nhóm trước khi trình UBND xã và chương trình 135 phê duyệt./.

Ảnh 3: Một hoạt động thảo luận nhóm trong khóa tập huấn

Thu Nguy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here