Ngày 09/08/2013, nhóm công tác số 2 phối hợp cùng với Nhóm nòng cốt (NNC) xóm Thác Dài, xã Tức Thanh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên tổ chức hội nghị họp xóm. Về cơ bản, hội nghị xóm diễn ra thành công và bước đầu đã có hướng đi cho những khó khăn trước mắt.

Trong buổi họp, nhóm đã lập hồ sơ cộng đồng, lựa chọn ưu tiên với mục tiêu giúp người dân nắm được các thông tin cơ bản về hiện trạng kinh tế, văn hóa, xã hội của xóm; phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của xóm để từ đó xác định được các vấn đề ưu tiên trong xóm, và các vấn đề ưu tiên để thực hiện các tiểu dự án PCM.

Ông Lê Văn Hải- Cán bộ DA thúc đẩy người dân phân tích sâu các vấn đề ưu tiên của xóm

Tham dự hội nghị, có Ông Nguyễn Thanh Hà – phó chủ tịch UBND xã và bà Phạm Thị Quyên, chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã cùng 41 đại diện các hộ dân (chiếm 61.2%), trong đó có 23 nam, 18 nữ, 10/11 hộ thiệt thòi. Dưới sự thúc đẩy của NNC, với các phương pháp của PCM người dân đã cùng nhau thảo luận để xây dựng bảng thông tin chung của cộng đồng, đồng thời phân tích những mặt mạnh – yếu, cơ hội – cản trở của xóm mình.

Với tinh thần làm việc dân chủ, công khai, minh bạch, trách nhiệm theo đúng tinh thần của dự án, người dân đã phân tích và xác định được 16 vấn đề khó khăn cần giải quyết. Tuy nhiên, nguồn lực có hạn, người dân đã phân tích các vấn đề khó khăn này và nhận thấy không thể giải quyết cùng một lúc tất cả 16 vấn đề, nên đã bỏ phiếu lựa chọn ưu tiên bằng hình thức chấm điểm (mỗi người có 5 điểm để chấm cho những vấn đề họ quan tâm nhất). Kết quả, xóm đã chọn ra 2 vấn đề cần ưu tiên: đường nhánh từ cầu tới xóm trên (dài 600m) còn lầy lội; nhà văn hóa còn thiếu trang thiết bị phục vụ sinh hoạt. Kết quả này đã phản ánh đúng nhu cầu của người dân trong xóm.

Người dân thảo luận phân tích điểm mạnh- yếu, cơ hội- cảm trở của xóm (SWOT)

Với kết quả này, người dân đã bình bầu 2 Nhóm cộng đồng (NCĐ) tương ứng với vấn đề được ưu tiên: NCĐ làm đường: gồm có 7 thành viên (2 nữ, 5 nam); NCĐ trang thiết bị nhà văn hóa: gồm có 6 thành viên (3 nữ, 3 nam).

Về kế hoạch tiếp theo, NNC sẽ phối hợp với NCĐ để họp xây dựng đề xuất tiểu dự án để giải quyết hai khó khăn này.

Cán bộ dự án chụp ảnh lưu niệm cùng người dân xóm Thác Dài

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here