MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí:                                      Cán bộ dự án

Bộ phận:                                Chương trình

Quản lý trực tiếp:                Quản lý dự án

Tình trạng hợp đồng:          Toàn thời gian

Địa điểm làm việc:               Hà Nội và thực địa

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) được thành lập năm 2009 theo quyết định số 1160/QĐ-LHH của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

RIC kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho các cộng đồng thiểu số.

RIC đã và đang thực hiện các dự án/sáng kiến trong các lĩnh vực Bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; Quản lý đất đai và tài nguyên phát triển (rừng, nước, các hỗ trợ bên ngoài…); Thúc đẩy đối thoại giữa cộng đồng với chính quyền trong xây dựng và thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương và các chương trình quốc gia, thúc đẩy bình đẳng giới và đảm bảo quyền cho phụ nữ và trẻ em tại các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh ...

I.VAI TRÒ/TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ DỰ ÁN

Chịu trách nhiệm trước Quản lý dự án và Giám đốc RIC, chủ động thực hiện các hoạt động dự án tại cộng đồng theo đúng kế hoạch. Bao gồm nhưng không giới hạn các nhóm công việc cụ thể sau:

1.Tổ chức thực hiện hoạt động:

 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với đối tác địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã/thôn…);
 • Lập kế hoạch hoạt động dự án, báo cáo/cập nhật tiến độ hoạt động theo tháng/quý/năm;
 • Liên hệ, đặt lịch công tác, chuẩn bị nội dung và phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động dự án tại địa bàn phụ trách (tập huấn, họp, chia sẻ kinh nghiệm, các cuộc nghiên cứu, giám sát/đánh giá…);
 • Thúc đẩy/hỗ trợ các cuộc họp, chia sẻ kinh nghiệm, lập kế hoạch tại các cấp (huyện/xã/thôn);
 • Lập kế hoạch hoạt động, dự trù kinh phí và tạm ứng gửi bộ phận tài chính/kế toán trước 03 ngày thực hiện các hoạt động;
 • Hoàn thiện đầy đủ chứng từ, báo cáo theo đúng quy định và gửi bộ phận kế toán để làm thủ tục thanh quyết toán sau 03 ngày thực hiện các hoạt động;
 • Chủ động theo dõi các hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng.

2.Quản lý tài chính cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án:

 • Cam kết, tuân thủ các quy định và hướng dẫn trong sổ tay quản lý tài chính của RIC;
 • Hướng dẫn các nhóm cộng đồng về các thủ tục tài chính dự án;
 • Đề nghị việc chuyển tiền, theo dõi tiến độ giải ngân của các nhóm cộng đồng;
 • Đảm bảo  hoàn  thiện các hoá đơn  chứng  từ  theo  đúng  thủ  tục,  quy định của dự án

3. Giám sát và đánh giá (M&E):

 • Cập nhật và tổng hợp thông tin số liệu theo yêu cầu của hệ thống giám sát đánh giá;
 • Cung cấp số liệu và thực hiện các hoạt động truyền thông theo yêu cầu của dự án;
 • Giám sát  và  viết  báo  cáo  các  hoạt  động  diễn  ra  tại  địa  bàn phụ  trách  (kể  cả  việc  giải ngân);
 • Phát hiện và bồi dưỡng thúc đẩy viên cộng đồng;
 • Quản lý hồ sơ lưu trữ các tiểu dự án và các báo cáo hiện trường.

4.Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Quản lý dự án hoặc Giám đốc Trung tâm.

II.YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT/TRÌNH ĐỘ/KINH NGHIỆM

 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Có kiến thức, kỹ năng về quản lý dự án;
 • Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng quản lý thời gian
 • Có kiến thức, kỹ năng làm việc với cộng đồng, huy động, khuyến khích sự tham gia;
 • Có kiến thức, kỹ  năng thúc  đẩy, điều  hành tập  huấn, các hoạt động truyền thông cộng đồng
 • Có kỹ năng hướng dẫn hỗ trợ, kỹ năng làm việc nhóm;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, lắng nghe, phản hồi, góp ý kiến, quan sát, thương thuyết;
 • Có kỹ năng thu thập thông tin, ghi chép, phát hiện vấn đề, tổng hợp, phân tích và viết báo cáo;
 • Có kiến thức, kỹ năng lập kế hoạch có sự tham gia theo khung logic;
 • Sử dụng tốt các chương trình tin học văn phòng;
 • Thái độ cởi mở, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận.

III. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Là một vị trí làm việc toàn thời gian, thường xuyên thực hiện các chuyến công tác đến các vùng dự án;
 • Tuân thủ các văn bản chính sách bảo mật/thỏa thuận được yêu cầu;
 • Cam kết và tuân thủ các chính sách và quy trình làm việc của RIC;
 • Các quyền lợi được hưởng cũng như các điều kiện làm việc khác được qui định rõ trong Sổ tay quản lý của RIC.

IV.TRÁCH NHIỆM TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NƠI LÀM VIỆC

 • Tuân thủ mọi chính sách và quy trình về an toàn sức khỏe nơi làm việc và chịu trách nhiệm cho mọi hành vi và sai sót của mình để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của các đồng nghiệp khác tại nơi làm việc.

RIC là tổ chức công bằng về cơ hội việc làm cho tất cả

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tiếng Việt tới địa chỉ email: ricvietnam2009@gmail.com trước ngày 23 tháng 11 năm 2019.

Điện thoại liên hệ: 04 32121882.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here