BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TRỢ LÝ KẾ TOÁN KIÊM THỦ QUỸ

 I. THÔNG TIN CHUNG

Vị trí Trợ lý kế toán kiêm thủ quỷ
Bộ phận Hành chính – Kế toán
Quản lý trực tiếp Quản lý dự án
Loại hợp đồng Toàn thời gian
Địa điểm làm việc Hà Nội và thực địa

 

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009 và cấp lại ngày 03/03/2019.

Tầm nhìn: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là nhóm cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và các quyền của mình.

Sứ mệnh: Là một tổ chức phi chính phủ, RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi

Lĩnh vực hoạt động:

 • Xây dựng, duy tu bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ;
 • Môi trường và biến đổi khí hậu;
 • Tiếp cận, quản trị tài nguyên tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên rừng bền vững;
 • Giáo dục – Truyền thông cộng đồng;
 • Nghiên cứu – Truyền thông – Vận động chính sách.

III. VAI TRÒ/TRÁCH NHIỆM

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc/Quản lý dự án về việc quản lý tiền mặt, các tài sản của dự án và các công việc được giao. Bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

 • Lập dự trù kinh phí, tạm ứng và hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán cho các hoạt động được thực hiện;
 • Hướng dẫn và quản lý tài chính cho các đối tác/nhóm cộng đồng tại địa bàn dự án
 • Mở sổ và theo dõi nguồn tiền và tiền mặt;
 • Theo dõi, kiểm tra và quản lý tài sản cố định của dự án;
 • Kiểm kê quỹ hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu;
 • Quản lý quỹ tránh thất thoát;
 • Hỗ trợ kế toán trưởng lập báo cáo tài chính định kỳ
 • Hỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm;
 • Thực hiện các công việc phát sinh có liên quan theo phân công của Giám đốc/ Quản lý dự án.

IV.YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT/TRÌNH ĐỘ/KINH NGHIỆM

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan;
 • Có chuyên môn, nghiệp vụ về qun lý tài chính, kế toán, kinh nghiệm thực hiện dự án phát triển,;
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, nhanh nhẹn, kiên nhẫn và trách nhiệm;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý công việc;
 • Có kỹ năng ghi chép khoa học cẩn thận, chính xác, rõ ràng;
 • Có kiến thức, kỹ năng lưu trữ văn bản, quản lý và lưu trữ tài liệu;
 • Sử dụng tốt các chương trình tin học văn phòng.

V.ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Đây là một vị trí làm việc toàn thời gian, thỉnh thoảng có các chuyến công tác đến các vùng dự án;
 • Tuân thủ các văn bản chính sách bảo mật/thỏa thuận được yêu cầu;
 • Ứng viên được tuyển chọn sẽ được ký hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước. Lương sẽ được quy định dựa trên kinh nghiệm làm việc, bằng cấp và hệ thống thang bảng lương của RIC;
 • Cam kết và tuân thủ các chính sách và quy trình của RIC;
 • Các quyền lợi được hưởng cũng như các điều kiện làm việc khác được qui định rõ trong Sổ tay Quản lý của RIC.

VI. TRÁCH NHIỆM TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NƠI LÀM VIỆC

Tuân thủ mọi chính sách và quy trình về an toàn sức khỏe nơi làm việc và chịu trách nhiệm cho mọi hành vi và sai sót của mình để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của các đồng nghiệp khác tại nơi làm việc.

RIC là tổ chức công bằng về cơ hội việc làm cho tất cả!

VII.THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tiếng Việt tới địa chỉ email: ricvietnam2009@gmail.com trước 17:00 ngày 30 tháng 03 năm 2021

Điện thoại liên hệ: 04 32121882 hoặc 0332 974 968.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here