DỰ ÁN: Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh.

Thời gian thực hiện dự án: 11.2017 – 01.2022

Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ Ireland (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HOẠT ĐỘNG: BIÊN SOẠN SỔ TAY QUY TRÌNH VÀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN MÔ HÌNH VẬN HÀNH BẢO TRÌ VÀ XÂY DỰNG CSHT QUY MÔ NHỎ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

——————

 1. Thông tin chung

Giới thiệu về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

Sứ mệnh: Thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và được đảm bảo các quyền của mình.

Mục tiêu: Nâng cao năng lực tự quản cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua 3 mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái cộng đồng tự quản cho cộng đồng, chính quyền địa phương và các bên liên quan.
 • Phát triển quan hệ đối tác triển khai mô hình cộng đồng tự quản cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng DTTS theo chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
 • Truyền thông và vận động chính sách tạo hệ sinh thái cho sự phát triển của cộng đồng tự quản tại Việt Nam.

Giới thiệu về dự án:

Dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” dưới sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) và thực hiện tại 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh trong giai đoạn từ tháng 11/2017 đến tháng 01/2022.

Mục tiêu của dự án: Thúc đẩy các cộng đồng dân tộc thiểu số tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của chương trình 135 dành cho vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • Kết quả 1: Vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng được lồng ghép, thực hiện tại tỉnh Hòa Bình và nhân rộng tại tỉnh Trà Vinh;
 • Kết quả 2: Các cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý và thực hiện hiệu quả việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình 135;
 • Kết quả 3: Kiến thức và kinh nghiệm thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng công trình CSHT dựa vào cộng đồng được phổ biến và áp dụng tại các tỉnh ngoài dự án thông qua hợp tác với Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Dự án sẽ kết thúc vào tháng 01/2022, Trung tâm RIC cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn biên soạn tài liệu/sổ tay về quy trình và kinh nghiệm trong vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng để chia sẻ đến các bên liên quan và cộng đồng địa phương.

 1. Kết quả/đầu ra mong đợi:

Trên cơ sở cách tiếp cận, các kết quả, bài học kinh nghiệm và các mô hình điển hình của dự án. Chuyên gia tư vấn sẽ biên soạn 01 tài liệu/sổ tay về quy trình và kinh nghiệm trong thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng, đảm bảo:

 • Tài liệu/sổ tay có nội dung cụ thể, chi tiết, dễ hiểu và dễ sử dụng với những người thụ hưởng, đặc biệt đối các cộng đồng người dân tộc thiểu số;
 • Sổ tay nhận được sự đồng thuận từ RIC và các bên liên quan và đủ điều kiện để xuất bản.
 1. Thời gian và địa điểm thực hiện:
 • Thời gian: tháng 12/2021
 • Địa điểm: Hà Nội
 1. Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn:
 • Làm việc/thảo luận với RIC để nắm rõ được mục đích và kết quả mong đợi của công việc tư vấn;
 • Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo liên quan của dự án;
 • Biện soạn tài liệu/sổ tay đảm bảo theo các mong đợi của dự án;
 • Hoàn thiện tài liệu/sổ tay sau khi có phản hồi từ RIC và các bên liên quan của dự án.
 1. Yêu cầu về năng lực của chuyên gia tư vấn:
 • Chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong biên soạn tài liệu, sổ tay;
 • Có kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý các dự án phát triển, đặc biệt là các dự án có cách tiếp cận Cộng đồng tự quản là một lợi thế;
 • Có hiểu biết chung về việc thực hiện các chương trình chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và nông thôn miền núi Việt Nam, đặc biệt là có hiểu biết sâu về các chính sách, cơ chế liên quan đến phân cấp, trao quyền cho cộng đồng trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp các vấn đề, lắng nghe ý kiến quan điểm khác nhau của các bên liên quan.
 1. Trách nhiệm của trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Xem xét và đưa ra các ý kiến đóng góp cho tài liệu/sổ tay;
 • Tham vấn các bên liên quan và phản hồi thông tin để chuyên gia hoàn thiện sổ tay;
 • Thanh toán thù lao tư vấn theo thoả thuận cho chuyên gia tư vấn.
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán:

Thù lao và các điều khoản thanh toán sẽ được thỏa thuận giữa tư vấn và RIC trong hợp đồng tư vấn trước khi thực hiện.

 1. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi hồ sơ (bao gồm CV, đề xuất kỹ thuật và tài chính) qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây muộn nhất 17h00 ngày 06/12/2021:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 2121 882; DĐ: 0989 881 890 (Mr Tuyến)
 • Email: info@ric.org.vn

 

 

Phó giám đốc trung tâm

(đã duyệt)

Nguyễn Bá Kim

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here