ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

——————

Công việc: Đánh giá hiện trạng và nhu cầu xây dựng và vận hành bảo trì công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình
Dự án: Tiến về phía trước – Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Nhà tài trợ: Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid)
Địa điểm:   Hà Nội và xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình
Thời gian: Tháng 12/2022
Báo cáo cho:     Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)

 

 1. Giới thiệu chung

Thông tin về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009.

Sứ mệnh: thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hòa nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn đến năm 2025: tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng nơi các cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi được đảm bảo làm chủ, người chèo lái quá trình phát triển của chính họ và được đáp ứng các quyền cơ bản.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập www.ric.org.vn.

Thông tin về dự án:

Dự án “Tiến về phía trước – Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình” tài trợ bởi Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) được Trung tâm RIC thực hiện tại 03 xã Yên Hoà, Trung Thành và Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn từ tháng 06/2022 đến hết tháng 08/2023.

Mục tiêu: Các nhóm dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại huyện Hướng Hóa và Đa Krông, tỉnh Quảng Trị và huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình được nâng cao năng lực, vị thế để cải thiện khả năng tiếp cận sinh kế và các dịch vụ cơ bản, qua đó giảm bớt tình trạng dễ tổn thương.

Để đạt được mục tiêu này, chương trình dự kiến đạt được 4 kết quả. Trong đó, Kết quả 1: Các cộng đồng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và người khuyết tật được nâng cao năng lực, vị thế để tham gia vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Có một đầu ra liên quan trực tiếp đến thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng. Cụ thể:

 • Đầu ra 1.2: Các cộng đồng được hỗ trợ và nâng cao năng lực nhằm thực hiện các sáng kiến về xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng.

Vì vậy, RIC đang cần tìm kiếm một hoặc một nhóm tư vấn có kinh nghiệm để thực hiện hoạt động đánh giá hiện trạng và nhu cầu xây dựng và vận hành bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

 1. Mục tiêu công việc:
 • Đánh giá và lựa chọn được các thôn dự án phù hợp dựa trên các tiêu chí, cách tiếp cận, can thiệp của dự án và nhu cầu của địa phương.
 • Đánh giá hiện trạng và nhu cầu vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại các thôn dự án tại địa phương.
 1. Các sản phẩm đầu ra mong đợi:
 • Đề cương đánh giá bao gồm khung lý thuyết, phương pháp, cách chọn mẫu/cỡ mẫu, công cụ đánh giá.
 • Kế hoạch thực địa chi tiết gồm: nội dung hoạt động, đối tượng phỏng vấn, số lượng phỏng vấn, thời gian và các yêu cầu hỗ trợ triển khai tại thực địa.
 • Đề cương các báo cáo.
 • Số liệu thô từ hoạt động thu thập thông tin tại thực địa bao gồm các ghi chép và ghi âm (nếu có).
 • 01 báo cáo đánh giá được hoàn thiện.

Các sản phẩm đầu ra mong đợi được viết bằng Tiếng Việt và được chấp thuận khi có sự đồng thuận từ RIC.

 1. Thiết kế công cụ/phương pháp đánh giá, khảo sát:

Đánh giá này sẽ được thực hiện bằng phương pháp có sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm:

 • Văn phòng RIC tại Hà Nội;
 • Các đối tác địa phương có liên quan đến việc thực hiện dự án tại các cấp:
 • Chính quyền địa phương các xã dự án (UBND xã, cán bộ phụ trách CT 135, kế toán, hội phụ nữ…) của xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc
 • Đại diện người dân hưởng lợi của 03 thôn dự án đã lựa chọn tại xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc.
 1. Phạm vi công việc và trách nhiệm của tư vấn:
 • Làm việc/thảo luận với RIC để nắm rõ được mục đích và kết quả mong đợi của công việc tư vấn
 • Nghiên cứu các tài liệu của dự án (mục tiêu, chỉ số, các kết quả và hoạt động của dự án)
 • Xây dựng đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính dựa trên điều khoản tham chiếu và các tài liệu liên quan do RIC cung cấp
 • Lập kế hoạch, xây dựng đề cương, phương pháp và công cụ đánh giá, khảo sát
 • Chủ trì việc đánh giá, khảo sát, phân tích thông tin và dữ liệu thu thập tại thực địa
 • Xây dựng đề cương báo cáo và viết báo cáo.
 1. Yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực của tư vấn:
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm đánh giá các dự án phát triển trong nước hoặc quốc tế;
 • Có chuyên môn và kiến thức sâu rộng trong thúc đẩy sự tham gia và phát triển cộng đồng bền vững;
 • Có hiểu biết chung về việc thực hiện các chương trình chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và nông thôn miền núi Việt Nam, đặc biệt là có hiểu biết sâu về các chính sách, cơ chế liên quan đến phân cấp, trao quyền cho cộng đồng trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách là một lợi thế;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp các vấn đề, lắng nghe ý kiến quan điểm khác nhau của các bên liên quan và xây dựng các đề xuất, khuyến nghị một cách cụ thể, súc tích, rõ ràng;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các nhóm dân tộc thiểu số và với các nhóm yếu thế khác;
 • Thái độ và tinh thần làm việc tích cực, hợp tác và tôn trọng.
 1. Hỗ trợ của trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan theo yêu cầu của tư vấn
 • Liên hệ và đặt lịch làm việc với các bên liên quan
 • Tổ chức hậu cần bao gồm đi lại, ăn ở tại thực địa và thanh toán các chi phí liên quan theo các quy định và định mức của dự án
 • Xem xét và đưa ra ý kiến cho: dự thảo chương trình, phương pháp, bộ công cụ đánh giá và dự thảo báo cáo
 • Cán bộ dự án liên quan sẽ hỗ trợ chuyên gia tư vấn đến các địa điểm thực địa.
 1. Thông tin liên hệ nộp hồ sơ:
 • Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Việt, bao gồm:
 • CV: Nêu rõ năng lực và kinh nghiệm của tư vấn hoặc nhóm tư vấn
 • Đề xuất kỹ thuật bao gồm: dự thảo nội dung, mô tả phương pháp đánh giá và công cụ sẽ được sử dụng, kế hoạch đánh giá (bao gồm các đầu việc cụ thể và thời gian hoàn thành)
 • Đề xuất tài chính (bao gồm số ngày làm việc và định mức thù lao của tư vấn)
 • Địa chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển: info@ric.org.vn và cc cho địa chỉ: tuyen.hoangvan@ric.org.vn
 • Thời hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: trước 12h00 ngày 30 tháng 11 năm 2022
 • Trung tâm RIC sẽ chỉ liên hệ lại với các hồ sơ được duyệt. Nếu có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp các ứng viên có thể thể liên hệ qua số điện thoại: 043 2121 882 hoặc di động: 0989 881 890 (Mr Tuyến).
 • RIC luôn tạo các cơ hội tuyển dụng bình đẳng cho tất cả mọi người và cam kết đảm bảo không phân biệt dạng tật; tôn giáo, giới tính.
 

Giám đốc trung tâm

(đã duyệt)

Lê Văn Hải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here