CHƯƠNG TRÌNH: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA CÁC NHÓM CỘNG ĐỒNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ HOÀ BÌNH

Tổ chức tài trợ: Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam

Đơn vị thực hiện: PLAN – RIC – CARE

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Hoạt động: Xây dựng quy chế hoạt động và quản lý cho các tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ làm chủ tại xã Cao Sơn và Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình

 1. Thông tin chung:

Về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

Sứ mệnh: RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và được đảm bảo các quyền của mình.

Về chương trình “Tiến về phía trước”:

Chương trình “Tiến về phía trước” nhằm hỗ trợ những cộng đồng dân tộc thiểu số thiệt thòi ở khu vực miền núi thuộc hai tỉnh Hoà Bình và Quảng Trị. Chương trình được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Ireland ở Việt Nam, thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023.

Mục tiêu: Các nhóm dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại huyện Hướng Hóa và Đa Krông, tỉnh Quảng Trị và huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình được nâng cao năng lực, vị thế để cải thiện khả năng tiếp cận sinh kế và các dịch vụ cơ bản, qua đó giảm bớt tình trạng dễ tổn thương.

Để đạt được mục tiêu này, chương trình dự kiến đạt được 4 kết quả. Trong đó có một Kết quả liên quan trực tiếp đến tăng quyền năng kinh tế cho nhóm phụ nữ đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

 • Kết quả 3: Các nhóm phụ nữ đặc biệt khó khăn, bao gồm phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ dễ bị tổn thương bởi khí hậu và thiên tai được nâng cao quyền năng kinh tế.

Trong khuôn khổ Chương trình Tiến Về Phía Trước, Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) thực hiện hoạt động hỗ trợ các tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ làm chủ tại 2 xã Cao Sơn và Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình xây dựng quy chế hoạt động và quản lý tổ/nhóm.

 1. Thông tin về hoạt động
  • Thông tin chung về hoạt động:
 • Tên hoạt động: Hỗ trợ xây dựng quy chế hoạt động và quản lý cho các tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ làm chủ
 • Đầu ra mong đợi của hoạt động:
 • Hiểu được vai trò và xác định được giá trị nhóm của mình;
 • Các tổ/nhóm xây dựng được quy chế hoạt động và quản lý.
  • Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 15 – 18/02/2023
  • Địa điểm thực hiện: Xóm Sưng – xã Cao Sơn và 3 xóm Hà, Ca Lông, Cọ Phụng – xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc
  • Sản phẩm mong đợi sau hoạt động:
 • Một bộ tài liệu gồm: Kế hoạch thực hiện chi tiết của hoạt động; Khung đề cương bản quy chế/tổ nhóm; Bản quy chế hoàn chỉnh của các tổ/nhóm
 • Báo cáo hoạt động bằng tiếng Việt
 1. Yêu cầu về tư vấn:

RIC sẽ sử dụng giảng viên/tư vấn là ngườiđã được tập huấn từ các lớp ToT cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh và có kinh nghiệm từ các dự án tương tự. Chi phí của tư vấn được chi trả theo qui định và định mức tài chính của dự án.

 • Phạm vi công việc của tư vấn:
STT Nội dung công việc Số ngày làm việc
1 Chuẩn bị chương trình, đề cương quy chế và các tài liệu/công cụ 1 ngày
2 Hỗ trợ, thúc đẩy các tổ nhóm phụ nữ của 2 xã Cao Sơn và Đồng Chum, huyện Đà Bắc xây dựng quy chế hoạt động và quản lý tại thực địa (1 ngày/tổ nhóm) 4 ngày
3 Viết báo cáo hoạt động 1 ngày
  Tổng số ngày làm việc     6 ngày

(Lưu ý: Số ngày làm việc có thể thay đổi dựa trên trao đổi thực tế với tư vấn)

 • Trình độ/kinh nghiệm của tư vấn
 • Có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện hướng dẫn các tổ/nhóm trong thực hiện các mô hình sinh kế bền vững;
 • Có kiến thức vững vàng và kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện hỗ trợ các tổ/nhóm sản xuất điều hành và phát triển tổ/nhóm;
 • Có kiến thức và kỹ năng rõ ràng trong việc lồng ghép giới, lồng ghép người khuyết tật trong thực hiện hỗ trợ các tổ/nhóm sinh kế.
 • Có kinh nghiệm về các kỹ năng hỗ trợ có sự tham gia
 • Kỹ năng viết và phân tích xuất sắc
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Xây dựng Điều khoản tham chiếu hoạt động
 • Đăng tuyển, lựa chọn và ký hợp đồng công việc với tư vấn phù hợp cho hoạt động
 • Cung cấp tài liệu có liên quan để tư vấn nghiên cứu trước khi thực hiện
 • Tổ chức thực hiện hoạt động tại thực địa.
 1. Thông tin đăng ký ứng tuyển

Ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ cho Trung tâm RIC trước 17:00 ngày 10/02/2023 theo địa chỉ sau:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 2121 882 hoặc 0989 881 890 (Hoàng Văn Tuyến – Cán bộ chương trình)
 • Email: info@ric.org.vn và cc cho địa chỉ: tuyen.hoangvan@ric.org.vn

Hồ sơ gồm có:

 • CV: thể hiện các kinh nghiệm làm việc với các hoạt động tương tự
 • Đề xuất kỹ thuật của hoạt động
 • Kế hoạch thực hiện chi tiết của hoạt động, khung đề cương bản quy chế (dự kiến)
 • Đề xuất mức kinh phí và ngày công làm việc
Người chuẩn bị

Hoàng Văn Tuyến

Cán bộ dự án

 Ngày:  30/01/2023

Người kiểm tra

 Nguyễn Bá Kim

Điều phối dự án

Ngày: 01/02/2023

Người phê duyệt

Lê Văn Hải

Giám đốc

 Ngày: 03/02/2023

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here