DỰ ÁN: CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tổ chức tài trợ: Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW)

Thời gian thực hiện: 01/07/2022 – 30/06/2025

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Hoạt động: Khảo sát thông tin ban đầu của dự án 

 1. Giới thiệu chung

Về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

Sứ mệnh: RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi trở thành chủ thể của tiến trình phát triển cộng đồng bền vững tại địa phương.

Về dự án:

Dự án “Cải thiện điều kiện sống cho các cộng đồng dân tộc thiểu số” (tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), được tài trợ bởi Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW), thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025.

Địa bàn dự án: 16 thôn/bản thuộc 04 xã Chiềng Yên, Chiềng Xuân, Song Khủa và Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Dự án có 2 mục tiêu và chỉ số như sau:

Mục tiêu 1: Điều kiện sống của người dân 4 xã dự án được cải thiện thông qua áp dụng phương pháp Quản lý cộng đồng

Chỉ số mục tiêu 1:

 • Kết thúc dự án, số hộ gia đình (60% thành viên các hộ là nữ) có đủ nước sinh hoạt đảm bảo trong 3 tháng mùa khô  từ các công trình nước được xây dựng/duy tu bảo dưỡng tại 16 thôn dự án tăng 25%.
 • Kết thúc dự án, diện tích đất canh tác vụ thứ hai tại 16 thôn dự án tăng thêm 50 ha.
 • Kết thúc dự án, ít nhất 150 hộ gia đình (60% thành viên các hộ là nữ) tại 16 thôn dự án áp dụng mô hình sinh kế trồng rừng kết hợp trồng cây ngắn ngày hoặc cây dược liệu trên diện tích đồi trọc, đất bỏ hoang để tăng thu nhập.

Mục tiêu 2: Phương pháp Quản lý cộng đồng được nhân rộng bởi chính quyền địa phương hướng tới phát triển bền vững tại huyện Vân Hồ.

Chỉ số mục tiêu 2:

 • Hướng dẫn quản lý và vận hành bảo trì các công trình quy mô nhỏ tại các thôn áp dụng phương pháp Quản lý cộng đồng do UBND huyện Vân Hồ ban hành.
 • Quản lý cộng đồng được 03 xã ngoài dự án ở huyện Vân Hồ áp dụng để xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ sử dụng ngân sách nhà nước và quỹ cộng đồng.
 1. Thông tin về hoạt động
 • Tên hoạt động: Khảo sát thông tin ban đầu (Baseline survey) cho dự án “Cải thiện điều kiện sống cho các cộng đồng dân tộc thiểu số” (tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).
 • Thời gian thực hiện dự kiến: Hoạt động được hoàn thành trước ngày 31/08/2023
 • Địa bàn: 16 thôn của 04 xã dự án tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
 • Mục tiêu: Khảo sát các thông tin cơ sở liên quan đến các mục tiêu và chỉ số đầu ra của dự án là một trong những hoạt động quan trọng trong hệ thống giám sát đánh giá và đảm bảo chất lượng của dự án, đồng thời là cơ sở để đánh giá mức độ thành công của dự án.
 • Đầu ra mong đợi sau hoạt động:

Sau đợt khảo sát dự án mong đợi sẽ nhận được các sản phẩm sau:

 • 01 báo cáo kết quả khảo sát ban đầu bằng tiếng Việt với các phụ lục liên quan dưới dạng mềm (digital) và dạng cứng, bao gồm các nội dung sau:
 • Các thông tin (định lượng và định tính) ban đầu liên quan đến các chỉ số mục tiêu của dự án.
 • Phân tích hiện trạng và các giải pháp cải thiện liên quan đến trồng rừng kết hợp trồng cây ngắn ngày hoặc cây dược liệu trên diện tích đồi trọc, đất bỏ hoang để tăng thu nhập.
 • Phân tích hiện trạng và các giải pháp cải thiện liên quan đến quản lý vận hành bảo trì và xây dựng công trình nước sinh hoạt và nước sản xuất tại địa phương
 • Sự tham gia của người dân và cán bộ địa phương trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động vận hành, duy tu/xây dựng công trình nước sịnh hoạt/nước sản xuất và phát triển sinh kế.
 • 01 báo cáo tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (tối đa 05 trang);
 • Bộ công cụ và files xử lý thông tin/số liệu.
 • Phụ lục về hiện trạng, giải pháp, nhu cầu ưu tiên và nguồn lực liên quan đến xây dựng, bảo trì công trình nước sinh hoạt, nước sản xuất và sinh kế theo từng thôn dự án (16 thôn).
 1. Yêu cầu về tư vấn
  • Phạm vi công việc của tư vấn:
 • Nghiên cứu các tài liệu, chỉ số của dự án;
 • Xây dựng đề xuất kỹ thuật và tài chính dựa trên điều khoản tham chiếu và các tài liệu có liên quan do RIC cung cấp;
 • Xây dựng bộ công cụ hoàn chỉnh cho cuộc khảo sát và có thể sử dụng cho các đợt đánh giá giữa kì và cuối dự án;
 • Tiến hành khảo sát tại thực địa;
 • Xử lý số liệu/thông tin đã thu thập;
 • Dự thảo 01 báo cáo gửi RIC góp ý, bổ sung;
 • Hoàn thiện báo cáo cuối cùng và gửi cho RIC các sản phẩm như đã nêu trong mục 3.
  • Trình độ/kinh nghiệm của tư vấn:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn Khảo sát thông tin ban đầu cho các dự án phát triển trong và ngoài nước;
 • Có kiến thức vững vàng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực liên quan;
 • Có kinh nghiệm về các kỹ năng hỗ trợ có sự tham gia;
 • Kỹ năng viết và phân tích tốt;
 • Ưu tiên: Có các kiến thức về người dân tộc thiểu số, quản lý vận hành và xây dựng cơ sở hạ tầng vi mô; phát triển nông nghiệp bền vững và biến đổi khí hậu.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC
 • Cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Thảo luận, góp ý và đưa ra các yêu cầu cho tư vấn (khi cần);
 • Phối hợp cùng tư vấn hoàn thiện kế hoạch và công cụ khảo sát;
 • Cung cấp văn phòng phẩm và hậu cần theo yêu cầu của tư vấn trong quá trình làm việc tại Hà Nội và thực địa;
 • Thanh toán phí tư vấn theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 1. Thông tin đăng ký ứng tuyển

Ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ cho Trung tâm RIC muộn nhất 17:00 ngày 08/08/2023 theo địa chỉ sau:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 02432121882 hoặc 0989881890 (Hoàng Văn Tuyến – Cán bộ chương trình)
 • Email: info@ric.org.vn, cc cho địa chỉ: tuyen.hoangvan@ric.org.vn
 • Hồ sơ gồm có:
 • CV: thể hiện các kinh nghiệm làm việc với các hoạt động tương tự
 • Đề xuất kỹ thuật và tài chính của hoạt động
 • Kế hoạch thực hiện chi tiết của hoạt động

Lưu ý: Trung tâm RIC chỉ liên hệ với tư vấn được lựa chọn.

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2023

Người phê duyệt

Lê Văn Hải

Giám đốc RIC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here