ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

 

Nội dung: Tư vấn phát triển chiến lược gây quỹ – Fundraising – giai đoạn 2020-2025

 

 1. Giới thiệu về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009 và cấp lại ngày 03/03/2019.

Sứ mệnh: RIC kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số.

Tầm nhìn: RIC mong muốn trở thành một tổ chức chuyên nghiệp và sáng tạo về quản lý cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho các cộng đồng thiểu số.

Lĩnh vực hoạt động:

 • Nâng cao hiểu biết và năng lực tự quản cho cộng đồng về: quản lý bảo trì và xây dựng Cơ sở hạ tầng (CSHT), quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai, phát triển sinh kế dựa vào rừng, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý dựa vào cộng đồng và đối thoại với chính quyền;
 • Nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương về tham vấn lập Kế hoạch PT KTXH và hỗ trợ, giám sát cộng đồng tự quản trong quản lý bảo trì, xây dựng CSHT, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai, phát triển sinh kế dựa vào rừng, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý dựa vào cộng đồng;
 • Tăng cường vận động chính sách về cộng đồng tự quản và chia sẻ kinh nghiệm thông qua bằng chứng;
 • Nâng cao năng lực tổ chức trong quản lý vận hành & thực hiện các chương trình, dự án phát triển.

Trong khuôn khổ hỗ trợ của Đại sứ quán Ireland thông qua dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hoà Bình và Trà Vinh, giai đoạn 2017 – 2021”, nhằm phát triển năng lực tổ chức, Trung tâm RIC có nhu cầu tìm kiếm chuyên gia tư vấn để hỗ trợ phát triển chiến lược gây quỹ cho tổ chức giai đoạn 2020-2025.

 1. Mục tiêu/Kết quả mong đợi:

Chiến lược gây Quỹ giai đoạn 2020-2025 được xây dựng chuyên nghiệp và đảm bảo những nội dung sau:

 • Rà soát, phân tích và làm rõ chiến lược tổ chức, bối cảnh bên ngoài và thực trạng tổ chức có ảnh hưởng đến hoạt động gây quỹ;
 • Tư vấn, định hướng các cách tiếp cận hiệu quả, phù hợp, sáng tạo và cập nhật trong hoạt động gây quỹ nhằm đáp ứng được với các yêu cầu hiện tại và xu hướng tương lai;
 • Xây dựng hệ thống các mục tiêu, kết quả, chỉ tiêu gây quỹ cùng với chiến lược, cách tiếp cận và các hoạt động cụ thể để đạt được các chỉ tiêu này (bao gồm kế hoạch gây quỹ cụ thể cho một năm);
 • Đề xuất các phương thức tiếp cận, duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác với các nhà tài trợ tiềm năng;
 • Khả thi và phù hợp với nguồn lực của RIC.
 1. Thời gian và địa điểm thực hiện:
 • Thời gian: tháng 06/2020
 • Địa điểm: Hà Nội.
 1. Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn:
 • Có trình độ đại học trở lên;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về xây dựng chiến lược gây quỹ và phát triển tổ chức;
 • Có kinh nghiệm gây quỹ từ các nhà tài trợ quốc tế;
 • Có kinh nghiệm hợp tác, gây quỹ với các đối tác tư nhân, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm thúc đẩy, tập huấn bằng phương pháp tham gia.
 1. Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn:
 • Nghiên cứu hồ sơ, thông tin của Trung tâm RIC;
 • Xây dựng bộ công cụ/tài liệu liên quan;
 • Làm việc trực tiếp với cán bộ RIC tại văn phòng để xây dựng Dự thảo chiến lược (bao gồm chiến lược gây quỹ giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch gây quỹ năm);
 • Phát triển Dự thảo chiến lược và Kế hoạch gây quỹ gửi RIC góp ý, bổ sung;
 • Hoàn thiện Chiến lược và Kế hoạch cuối cùng và gửi lại RIC.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của chuyên gia tư vấn;
 • Liên hệ và đặt lịch làm việc với chuyên gia tư vấn;
 • Chuẩn bị hậu cần (tài liệu, văn phòng phẩm…) cho chuyên gia tư vấn;
 • Góp ý dự thảo Chiến lược gây Quỹ giai đoạn 2020 -2025 và Kế hoạch gây quỹ cụ thể cho năm 2020;
 • Thanh toán thù lao và các chi phí cho chuyên gia tư vấn.
 1. Số ngày làm việc, định mức thù lao và điều khoản thanh toán:
 • Số ngày làm việc và định mức thù lao: do chuyên gia tư vấn đề xuất;
 • Điều khoản thanh toán: các điều khoản thanh toán sẽ được thỏa thuận giữa chuyên gia tư vấn và Trung tâm RIC trong hợp đồng tư vấn trước khi thực hiện. 
 1. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (bao gồm CV, bản đề xuất kế hoạch, phương pháp triển khai, số ngày làm việc và ngân sách) qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 22/05/2020.

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC);
 • Phòng 407 Chung cư Packexim 1, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội ;
 • Điện thoại: 043 2121 882; DĐ: 0332 974 968 (Mr Tiến).
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com

 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

Giám đốc Trung tâm

(đã duyệt)

Lê Văn Hải

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here