DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DTTS THÔNG QUA THÍ ĐIỂM VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH VHBT VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CSHT QUY MÔ NHỎ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG CT 135 TẠI TỈNH HÒA BÌNH VÀ TRÀ VINH (2017 – 2021)

Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ Ireland (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Tập huấn Lồng ghép biến đổi khí hậu trong các chương trình/dự án phát triển” cho người dân và cán bộ chính quyền địa phương tại vùng dự án tỉnh Trà Vinh

 1. Cơ quan ký hợp đồng:
 • Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta).
 1. Giới thiệu chung về dự án:
 • Dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” được thực hiện tại 08 xã/04 huyện (thuộc 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh) trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2021. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).
 • Mục tiêu của dự án: Thúc đẩy các cộng đồng Dân tộc thiểu số tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của chương trình 135 dành cho vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.
 • Các kết quả mong đợi của dự án:
 • Kết quả 1: Vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng được lồng ghép, thực hiện tại tỉnh Hòa Bình và nhân rộng tại tỉnh Trà Vinh.
 • Kết quả 2: Các cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý và thực hiện hiệu quả việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong Chương trình
 • Kết quả 3: Kiến thức và kinh nghiệm thực hiện Vận hành bảo trì và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng được phổ biến và áp dụng tại các tỉnh ngoài dự án thông qua hợp tác với Ủy ban Dân tộc (UBDT).
 • Phạm vi dự án: bao gồm 08 xã/04 huyện thuộc 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh
 • Thời gian thực hiện dự án: Dự án được thực hiện từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2021.
 • Tập huấn “Lồng ghép biến đổi khí hậu trong các dự án/chương trình phát triển” cho người dân và các cán bộ chính quyền địa phương là một trong những hoạt động nhằm tăng cường năng lực cho họ và góp phần đảm bảo các kết quả mong đợi của dự án.
 1. Nội dung thỏa thuận: Tập huấn viên/Giảng viên sẽ trực tiếp thực hiện 02 khóa tập huấn, mỗi khoá 02 ngày về nội dung nêu trên.
 2. Thành phần tham gia tập huấn: 30 tham dự viên/khóa
 3. Địa điểm tập huấn: huyện Trà Cú và huyện Cầu Ngang – tỉnh Trà Vinh
 4. Kết quả mong đợi của khóa tập huấn:

Sau khóa tập huấn các tham dự viên sẽ:

 • Hiểu rõ các khái niệm và nội dung cơ bản về biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu;
 • Biết cách xây dựng các chỉ số và lập kế hoạch lồng ghép biến đổi khí hậu vào từng bước trong chu trình quản lý dự án có sự tham gia. Đặc biệt là trong thực hiện xây dựng, bảo trì các công trình CSHT quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng;
 • Các vấn đề biến đổi khí hậu và các sáng kiến/giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương được thảo luận.
 1. Yêu cầu đối với tập huấn viên/giảng viên:
 • Là người có kiến thức và kỹ năng trong đào tạo, tập huấn về các chủ đề liên quan cho các cộng đồng tham gia các dự án phát triển.
 • Có các kỹ năng, phương pháp tập huấn có sự tham gia (trực quan và trình bày qua giấy khổ lớn A0, thẻ màu, thúc đẩy nhóm cộng đồng thảo luận, làm việc theo nhóm…).
 • Có kiến thức và kinh nghiệm thực hiện các hoạt động liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các quy định/chính sách thực hiện cơ chế đặc thù trong bảo trì và xây dựng CSHT quy mô nhỏ.
 1. Trách nhiệm của Tập huấn viên/Giảng viên:
 • Chuẩn bị tài liệu tập huấn và thiết kế chương trình tập huấn đảm bảo đạt được các kết quả mong đợi.
 • Thực hiện 02 khóa tập huấn, mỗi khoá 02 ngày tại địa phương bằng phương pháp tham gia;
 • Giải đáp thắc mắc của tham dự viên.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp tài liệu dự án có liên quan để Tập huấn viên/Giảng viên nghiên cứu trước khi xây dựng tài liệu và chương trình tập huấn;
 • Chuẩn bị công tác hậu cần cho khóa tập huấn;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày;
 • Viết báo cáo tập huấn
 1. Lịch làm việc dự kiến:
Thời gian Nội dung Ngày làm việc Công tác phí

Ngày

…./09/2019

Chuẩn bị tài liệu, chương trình, giáo cụ cho bài giảng

1.0

 

Ngày

… – …/09/2019

Tập huấn tại huyện Trà Cú và Cầu Ngang – tỉnh Trà Vinh

4.0

4.5

Tổng

 

5.0

4.5

 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Thù lao của tập huấn viên sẽ được chi trả theo định mức của dự án và các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và tập huấn viên trước khi thực hiện.
 2. Thông tin liên hệ:
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tới địa chỉ và thông tin dưới đây:
 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường  Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 2121 882, 0989 881 890 (Mr Tuyến)
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com
 

 

Hà Nội, Ngày 06 tháng 09 năm 2019

Phó giám đốc Trung tâm

 

   Nguyễn Bá Kim

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here