CHƯƠNG TRÌNH: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA CÁC NHÓM CỘNG ĐỒNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ HOÀ BÌNH

Tổ chức tài trợ: Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tập huấn: Thiết kế và thực hiện tiểu dự án cho các thành viên nhóm cộng đồng của các thôn/xóm dự án tại xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình

 1. Thông tin chung:

Về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

Sứ mệnh: RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và được đảm bảo các quyền của mình.

Về chương trình “Tiến về phía trước”:

Chương trình “Tiến về phía trước” nhằm hỗ trợ những cộng đồng dân tộc thiểu số thiệt thòi ở khu vực miền núi thuộc hai tỉnh Hoà Bình và Quảng Trị. Chương trình được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Ireland ở Việt Nam, thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023.

Mục tiêu: Các nhóm dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại huyện Hướng Hóa và Đa Krông, tỉnh Quảng Trị và huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình được nâng cao năng lực, vị thế để cải thiện khả năng tiếp cận sinh kế và các dịch vụ cơ bản, qua đó giảm bớt tình trạng dễ tổn thương.

Để đạt được mục tiêu này, chương trình dự kiến đạt được 4 kết quả. Trong đó, Kết quả 1: Các cộng đồng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và người khuyết tật được nâng cao năng lực, vị thế để tham gia vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Có một đầu ra liên quan trực tiếp đến thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng. Cụ thể:

 • Đầu ra 1.2: Các cộng đồng được hỗ trợ và nâng cao năng lực nhằm thực hiện các sáng kiến về xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng.

Trong khuôn khổ Chương trình Tiến Về Phía Trước, Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) tổ chức khóa tập huấn “Thiết kế và thực hiện tiểu dự án” cho các thành viên nhóm cộng đồng tại xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình

 1. Thông tin về hoạt động
  1. Thông tin chung về hoạt động:
 • Tên hoạt động: Tập huấn Thiết kế và thực hiện tiểu dự án cho các thành viên nhóm cộng đồng tại xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình (Mã HĐ: 1.2.6)
 • Địa điểm tập huấn: dự kiến tại UBND xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, Hoà Bình
 • Mục tiêu của hoạt động: Cung cấp các kiến thức, công cụ và kinh nghiệm cho các nhóm cộng đồng để thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện các tiểu dự án.
 • Đầu ra mong đợi của hoạt động:
  • Các tham dự viên hiểu và biết cách xây dựng một đề xuất dự án theo khung logic đơn giản (bao gồm lập kế hoạch, dự toán thực hiện xây dựng hoặc duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng đã được lựa chọn)
  • Các tham dự viên hoàn thiện hồ sơ tiểu dự án gồm: đề xuất dự án theo khung logic đơn giản, kế hoạch, dự toán và các biểu mẫu liên quan (xây dựng và duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng).
 1. Thời gian: thực hiện 1 khoá tập huấn 3 ngày, ngày 08 – 10/02/2023
 2. Số lượng và thành phần tham dự:

Khoảng 30 đến 35 người/lớp tập huấn, thành phần cụ thể của một lớp tập huấn như sau:

 • Đại diện cấp huyện: phòng Dân tộc và Hội phụ nữ huyện Đà Bắc (02 người)
 • Đại diện xã Đồng Chum: lãnh đạo UBND xã, cán bộ địa chính xây dựng, hội phụ nữ và kế toán xã.
 • Nhóm cộng đồng 3 xóm dự án (xóm Hà, xóm Ca Lông và xóm Cọ Phụng – xã Đồng Chum): 30 người
 • Tư vấn/giảng viên: 2 người
  1. Sản phẩm mong đợi sau hoạt động:
 • Một bộ tài liệu tập huấn đầy đủ gồm: chương trình – kế hoạch tập huấn, mẫu kiểm tra đầu vào và đầu ra sau khóa tập huấn, bài trình bày và tài liệu phát tay cần thiết.
 • Báo cáo tập huấn bằng tiếng Việt
 1. Yêu cầu về tư vấn/giảng viên tập huấn
  • Phạm vi công việc:
STT Nội dung công việc Số ngày làm việc giảng viên/tư vấn Số ngày làm việc trợ giảng
1 Trước khi tập huấn: (i) Rà soát và tổng hợp các thông tin và tài liệu liên quan đến mục tiêu/chủ đề của khóa tập huấn; (ii) Xây dựng chương trình, bài giảng theo khung thời gian đề nghị và các bài tập, tài liệu phát tay cần thiết 1
2 Trong thời gian khóa tập huấn: Điều hành quá trình tập huấn đạt được các kết quả đầu ra mong đợi và thực hiện đánh giá đầu vào và đầu ra của khóa tập huấn 3 3
3 Sau khóa tập huấn: (i) Phân tích kết quả kiểm tra trước và sau khóa tập huấn; (ii) Viết báo cáo kết quả sau khóa tập huấn 1
Tổng số ngày làm việc cho khoá tập huấn: (không bao gồm thời gian di chuyển đến địa điểm tập huấn) 5 3

(Lưu ý: Số ngày làm việc có thể thay đổi dựa trên trao đổi thực tế với tư vấn)

 • Trình độ/kinh nghiệm:
 • Có kinh nghiệm đào tạo, tập huấn về các chủ đề liên quan cho các cộng đồng tham gia dự án phát triển.
 • Hiểu biết về các chính sách, chương trình và hướng dẫn thực hiện xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ
 • Có kinh nghiệm về các kỹ năng hỗ trợ có sự tham gia
 • Có kỹ năng viết và phân tích vấn đề tốt
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng nông thôn và dân tộc thiểu số.
 1. Ngân sách và điều khoản thanh toán
 • Toàn bộ chi phí tập huấn và thù lao tư vấn/giảng viên trong khuôn khổ chương trình Tiến Về Phía Trước
 • Thù lao của tư vấn/giảng viên sẽ được chi trả theo định mức của dự án và các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và tư vấn trước khi thực hiện.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Xây dựng Điều khoản tham chiếu khoá tập huấn
 • Đăng tuyển, lựa chọn và ký hợp đồng công việc với tư vấn/giảng viên phù hợp cho khoá tập huấn
 • Cung cấp tài liệu có liên quan để tư vấn/giảng viên nghiên cứu khi xây dựng bài giảng và chương trình tập huấn
 • Tổ chức thực hiện khoá tập huấn tại thực địa.
 1. Thông tin đăng ký ứng tuyển

Ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ cho Trung tâm RIC trước 12:00 ngày 26/01/2023 theo địa chỉ sau:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 2121 882 hoặc 0989 881 890 (Hoàng Văn Tuyến – Cán bộ chương trình)
 • Email: info@ric.org.vn và cc cho địa chỉ: tuyen.hoangvan@ric.org.vn

Hồ sơ gồm có:

 • CV: thể hiện các kinh nghiệm làm việc với các hoạt động tương tự
 • Đề xuất hoạt động tập huấn
 • Kế hoạch thực hiện chi tiết khoá tập huấn
 • Đề xuất mức kinh phí và ngày công làm việc

 

Người chuẩn bị

 

 

Hoàng Văn Tuyến

Cán bộ dự án

Ngày:  20/12/2022

Người kiểm tra

 

 

Nguyễn Bá Kim

Điều phối dự án

Ngày: 21/12/2022

Người phê duyệt

 

 

Lê Văn Hải

Giám đốc

Ngày: 23/12/2022

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here