DỰ ÁN: CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tổ chức tài trợ: Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW)

Thời gian thực hiện: 01/07/2022 – 30/06/2025

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Hoạt động: Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) cho dự án

 

 1. Giới thiệu chung

Về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

Sứ mệnh: RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và được đảm bảo các quyền của mình.

Về dự án:

Dự án “Cải thiện điều kiện sống cho các cộng đồng dân tộc thiểu số” (tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), được tài trợ bởi Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW), thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025.

Địa bàn dự án: 04 xã Chiềng Yên, Chiềng Xuân, Song Khủa và Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Dự án có 2 mục tiêu và chỉ số như sau:

Mục tiêu 1: Điều kiện sống của người dân 4 xã dự án được cải thiện thông qua áp dụng phương pháp Quản lý cộng đồng

Chỉ số mục tiêu 1:

 • Khi kết thúc dự án, số hộ gia đình (60% thành viên các hộ là nữ) có đủ nước sinh hoạt đảm bảo trong 3 tháng mùa khô  từ các công trình nước được xây dựng/duy tu bảo dưỡng tại 16 thôn dự án tăng 25%.
 • Khi kết thúc dự án, diện tích đất canh tác vụ thứ hai tại 16 thôn dự án tăng thêm 50 ha.
 • Khi kết thúc dự án, ít nhất 150 hộ gia đình (60% thành viên các hộ là nữ) tại 16 thôn dự án áp dụng mô hình sinh kế trồng rừng kết hợp trồng cây ngắn ngày hoặc cây dược liệu trên diện tích đồi trọc, đất bỏ hoang để tăng thu nhập.

Mục tiêu 2: Phương pháp Quản lý cộng đồng được nhân rộng bởi chính quyền đại phương hướng tới phát triển bền vững tại huyện Vân Hồ

Chỉ số mục tiêu 2:

 • Hướng dẫn quản lý và vận hành bảo trì các công trình quy mô nhỏ tại các thôn áp dụng phương pháp Quản lý cộng đồng do UBND huyện Vân Hồ ban hành.
 • Quản lý cộng đồng được 03 xã ngoài dự án ở huyện Vân Hồ áp dụng để xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ sử dụng ngân sách nhà nước và quỹ cộng đồng.
 1. Thông tin về hoạt động
 • Tên hoạt động: Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) cho dự án “Cải thiện điều kiện sống cho các cộng đồng dân tộc thiểu số” (tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).
 • Thời gian thực hiện dự kiến: Hoạt động được hoàn thành trước ngày 30/06/2023
 • Mục tiêu: Hệ thống M&E của dự án được xây dựng và quản lý một cách chuyên nghiệp, đảm bảo dự án đi đúng hướng và có đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ cho các báo cáo định kỳ (6 tháng/1 năm) theo yêu cầu của nhà tài trợ.
 • Đầu ra mong đợi sau hoạt động:
 • Hệ thống M&E của dự án được hoàn thành bao gồm đầy đủ các biểu mẫu, đảm bảo việc thu thập, xử lý, cập nhật và tổng hợp các số liệu/dữ liệu một cách dễ dàng và chuyên nghiệp;
 • Các báo cáo định kỳ gửi Nhà tài trợ của dự án thể hiện được đầy đủ các kết quả/thành tựu theo các chỉ số mục tiêu đã cam kết cũng như các tác động (tích cực/tiêu cực) của dự án;
 • Các cán bộ dự án và các đối tác dự án hiểu và biết cách thực hành Hệ thống giám sát và đánh giá (M&E), thu thập, xử lý và cập nhật các biểu mẫu…
 1. Yêu cầu về tư vấn
  • Phạm vi công việc của tư vấn:
 • Nghiên cứu các tài liệu liên quan do RIC cung cấp;
 • Thảo luận và thống nhất với Ban Giám đốc và các cán bộ của RIC về nội dung của Hệ thống M&E, cũng như các biểu mẫu và nội dung Tài liệu liên quan;
 • Dự thảo tài liệu hướng dẫn thực hiện Hệ thống M&E bằng tiếng Việt gửi RIC đóng góp ý kiến;
 • Tập huấn cho các cán bộ dự án và các đối tác dự án về Hệ thống M&E (phương pháp/công cụ) và các nội dung trong Tài liệu hướng dẫn M&E đảm bảo các thành viên tham dự hiểu và có thể thực hành thu thập và xử lý số liệu, cập nhật và tổng hợp các số liệu một cách dễ dàng và chuyên nghiệp;
 • Viết một Báo cáo ngắn (bằng tiếng Việt) về quá trình thực hiện hoạt động (bao gồm: Tóm tắt, mô tả tiến trình tư vấn và phương pháp, mô tả các sản phẩm cung cấp cho RIC, mô tả các yếu tố thuận lợi và khó khăn trong quá trình tư vấn, kết luận và các đề xuất);
 • Hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn M&E bằng tiếng Việt;
 • Hỗ trợ rà soát và hoàn thiện báo cáo năm đầu tiên trong quá trình viết báo cáo của cán bộ dự án để đảm bảo các chỉ số của dự án được phản ánh đầy đủ và chính xác.
  • Trình độ/kinh nghiệm của tư vấn:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn M&E cho các dự án phát triển trong và ngoài nước;
 • Có kiến thức vững vàng và kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện giám sát và đánh giá;
 • Có kinh nghiệm về các kỹ năng hỗ trợ có sự tham gia;
 • Kỹ năng viết và phân tích tốt;
 • Ưu tiên: Có các kiến thức về người dân tộc thiểu số, phát triển nông nghiệp bền  vững và biến đổi khí hậu.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC
 • Cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Thảo luận, góp ý và đưa ra các yêu cầu cho tư vấn (khi cần);
 • Cùng tư vấn hoàn thiện Hệ thống M&E và các Tài liệu hướng dẫn liên quan đến dự án;
 • Cung cấp văn phòng phẩm và hậu cần theo yêu cầu của tư vấn trong quá trình làm việc tại Hà Nội và thực địa (nếu có);
 • Thanh toán phí tư vấn kịp thời theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 1. Thông tin đăng ký ứng tuyển

Ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ cho Trung tâm RIC muộn nhất 17:00 ngày 06/06/2023 theo địa chỉ sau:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 02432121882 hoặc 0989881890 (Hoàng Văn Tuyến – Cán bộ chương trình)
 • Email: info@ric.org.vn, cc cho địa chỉ: tuyen.hoangvan@ric.org.vnkim.nguyenba@ric.org.vn

Hồ sơ gồm có:

 • CV: thể hiện các kinh nghiệm làm việc với các hoạt động tương tự
 • Đề xuất kỹ thuật và tài chính của hoạt động
 • Kế hoạch thực hiện chi tiết của hoạt động

Lưu ý: Trung tâm RIC chỉ liên hệ với tư vấn được lựa chọn.

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

Người phê duyệt

 

Lê Văn Hải

Giám đốc RIC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here