DỰ ÁN: Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh.

(Thời gian thực hiện dự án: 11.2017 – 01.2022)

Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ Ireland (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HOẠT ĐỘNG: XÂY DỰNG VIDEO CLIP VỀ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN MÔ HÌNH VẬN HÀNH BẢO TRÌ VÀ XÂY DỰNG CSHT QUY MÔ NHỎ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

——————

 1. Thông tin chung

Giới thiệu về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

Sứ mệnh: Thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và được đảm bảo các quyền của mình.

Mục tiêu: Nâng cao năng lực tự quản cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua 3 mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái cộng đồng tự quản cho cộng đồng, chính quyền địa phương và các bên liên quan.
 • Phát triển quan hệ đối tác triển khai mô hình cộng đồng tự quản cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng DTTS theo chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
 • Truyền thông và vận động chính sách tạo hệ sinh thái cho sự phát triển của cộng đồng tự quản tại Việt Nam.

Giới thiệu về dự án:

Dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” dưới sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) thực hiện tại 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh trong giai đoạn từ tháng 11/2017 đến tháng 01/2022.

Mục tiêu của dự án: Thúc đẩy các cộng đồng dân tộc thiểu số tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của chương trình 135 dành cho vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • Kết quả 1: Vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng được lồng ghép, thực hiện tại tỉnh Hòa Bình và nhân rộng tại tỉnh Trà Vinh;
 • Kết quả 2: Các cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý và thực hiện hiệu quả việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình 135;
 • Kết quả 3: Kiến thức và kinh nghiệm thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng công trình CSHT dựa vào cộng đồng được phổ biến và áp dụng tại các tỉnh ngoài dự án thông qua hợp tác với Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Dự án sẽ kết thúc vào tháng 01/2022, Trung tâm RIC cần tuyển 01 đơn vị hoặc chuyên gia tư vấn xây dựng 01 video clip về kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng của dự án để chia sẻ đến các bên liên quan và cộng động địa phương.

 1. Kết quả/đầu ra mong đợi:
 • 01 video clip tổng hợp các kết quả, kinh nghiệm và các mô hình điển hình trong thực hiện mô hình vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng được xây dựng với chất lượng hình ảnh tốt, ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu.
 1. Thời gian và địa điểm thực hiện:
 • Thời gian: tháng 12/2021
 • Địa điểm: Hà Nội – thực địa
 1. Trách nhiệm của tư vấn:
 • Làm việc/thảo luận với RIC để nắm rõ được mục đích và kết quả mong đợi của công việc tư vấn;
 • Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo liên quan của dự án;
 • Xây dựng đề xuất kỹ thuật, ý tưởng và đề xuất tài chính gửi RIC duyệt trước khi thực hiện;
 • Phỏng vấn, lấy thông tin, hình ảnh trực tiếp tại thực địa;
 • Xây dựng video clip đảm bảo theo các mong đợi của dự án;
 • Hoàn thiện video clip sau khi có phản hồi từ RIC và các bên liên quan của dự án.
 1. Yêu cầu về năng lực của tư vấn:
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về sản xuất và xây dựng các sản phẩm truyền thông (video clip, hình ảnh…);
 • Có kiến thức và hiểu biết về xây dựng kịch bản, lên ý tưởng cho các sản phẩm truyền thông;
 • Có kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý các dự án phát triển, đặc biệt là các dự án có cách tiếp cận Cộng đồng tự quản là một lợi thế.
 1. Trách nhiệm của trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của chuyên gia tư vấn;
 • Liên hệ và đặt lịch làm việc với các bên liên quan;
 • Tổ chức hậu cần (ăn nghỉ, đi lại, tài liệu, văn phòng phẩm…) cho tư vấn khi đi thực địa thu thập thông tin, hình ảnh;
 • Cùng tham gia thảo luận lên ý tưởng về các sản phẩm (video clip, hình ảnh…)
 • Thanh toán thù lao và các chi phí cho tư vấn theo thoả thuận.
 1. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia, tư vấn quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ (bao gồm CV, hồ sơ năng lực, ý tưởng, đề xuất kỹ thuật, kịch bản và đề xuất tài chính) qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây, muộn nhất vào 17h00 ngày 06/12/2021:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 2121 882; DĐ: 0989 881 890 (Mr Tuyến)
 • Email: info@ric.org.vn

 

 

Phó giám đốc trung tâm

(đã duyệt)

Nguyễn Bá Kim

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here