Dự án “Tăng cường sự tiếp cận bền vững của các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và người nghèo với đất rừng và rừng thông qua quy trình phân bổ lại đất thu hồi từ các lâm trường quốc doanh một cách minh bạch và có sự tham gia tại tỉnh Hòa Bình” do Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) triển khai từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2018 được tài trợ bởi Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ (SDC) thông qua dự án Quản trị đất đai khu vực sông Mê Kông (MRLG) đã thu được một số kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy quá trình tái phân bổ đất thuộc công ty nông, lâm nghiệp giao trả tại địa phương.

Dự án đã hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân xây dựng thí điểm phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp và tổng hợp quy trình lập phương án tái phân bổ đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp. Trên cơ sở các kết quả và bài học kinh nghiệm tổng hợp từ quá trình triển khai dự án, “Sổ tay hướng dẫn lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp” được biên soạn như một tài liệu tham khảo, cung cấp công cụ hữu ích và dễ sử dụng cho chính quyền và người dân tại địa phương áp dụng trong quá trình lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tính trách nhiệm giải trình, minh bạch, hiệu quả và có sự tham gia.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn dự án MRLG, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, chính quyền, người dân vùng dự án và các chuyên gia đã tư vấn, góp ý và đồng hành với dự án trong thời gian qua.

Đây là sản phẩm mang tính thí điểm, nên chắc chắn sẽ có những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những ý kiến góp ý từ quý vị để Sổ tay có thể hoàn thiện, tạo tiền đề cho việc áp dụng trong thực tế tại các địa phương khác.

                                                                                                       
Trân trọng!
Giám đốc
Lê Văn Hải

Tải tài liệu tại đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here