Trong 2 ngày 07-08/10/2019, Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng – RIC đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình tổ chức khoá tập huấn Tập huấn TOT về Bình đẳng giới và một số nội dung chính trong Luật bình đẳng giới cho 30 thành viên Nhóm hành động đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em; đại diện các ngành, phòng, Hội và cán bộ phụ nữ 5 xã dự án của huyện Lạc Sơn. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hòa Bình”, tài trợ bởi Liên minh Châu Âu.

Bản tin về Hội nghị đã được đăng trên Báo Hoà Bình: http://baohoabinh.com.vn/…/30-hoc-vien-duoc-trang-bi-kien-t…
Và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hoà Bình: https://www.youtube.com/watch?v=pzyOeaDhs6k, bắt đầu từ phút: 5:20 tới 6:03

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here