RIC trân trọng thông báo hiện website của RIC (ric.org.vn) đã hoàn toàn quá trì bảo trì và hoạt động trở lại bình thường. Cảm ơn sự hợp tác của các Quý vị, đối tác và Cơ quan trong thời gian qua!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here