Dự án Ai-len: Tuyển tư vấn Tập huấn Quản lý tài chính

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Dự án: Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)  Tuyển chuyên...

Tuyển chuyên gia tư vấn giảng dạy về tập huấn Lập kế hoạch vận...

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Dự án: “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) Tuyển...

Tuyển chuyên gia tư vấn giảng dạy về Quản lý Cộng đồng

 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Dự án: Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)   Tuyển chuyên...

Tuyển dụng tư vấn về Giới

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Dự án: Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) "Xây...

Tuyển dụng tư vấn Giám sát, đánh giá

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Dự án: Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) (Tập...

Tuyển dụng chuyên gia tư vấn

1. Giới thiệu Dự án Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 do Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng...

TIN MỚI NHẤT

TIN XEM NHIỀU NHẤT