ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) 

 Nội dung: Thực hiện nghiên cứu các mô hình quản lý vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 Đặt vấn đề

Công tác vận hành, bảo trì công trình CSHTNT đã được Chương trình 135 đặc biệt quan tâm nhất là từ giai đoạn 2. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác vận hành, bảo trì các công trình CSHTNT đối với việc phát huy hiệu quả của các công trình này đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, Chương trình 135 ngay từ năm 2009 đã có những chính sách cụ thể, thiết thực trong việc dành các nguồn lực cho công tác này.

Trong những năm gần đây công tác vận hành duy tu bảo dưỡng cũng đã được trú trọng tại cấp cơ sở, các chương trình dự án cũng đã quan tâm và trú trọng vấn đề vận hành bảo trì như dự án Giảm nghèo các tỉnh Miền nùi phía Bắc, chương trình nông thôn mới, dự án P-sard….Tuy nhiên vai trò cấp xã với vai trò chủ đầu tư chưa thực sự được phát huy sự chủ động, sự  tham gia của cộng đồng, các tổ chức quần chúng trong việc tham gia thực hiện công tác này còn hạn chế.   Bên cạnh đó ngân sách duy tu bảo dưỡng còn được sử dụng vào các mục đích xây mới, sửa chữa lớn, không thực sự đúng với chức năng duy tu bảo dưỡng do nhu cầu xây mới và sửa chữa lớn quá cao so với thực tế.  Các công trình sau khi hoàn thành bàn giao chưa có văn bản pháp lý giao cho cấp cộng đồng, những người sử dụng quản lý một cách chính thống. Do vậy việc quản lý và vận hành bảo trì các công trình còn bị buông lỏng.

  1. Thông tin dự án

ü  Dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” thực hiện tại 06 xã: Độc Lập (huyện Kỳ Sơn); Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến (huyện Kim Bôi); Ngọc Lâu, Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn). Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).

ü  Mục đích của dự ánGiảm nghèo tại 06 xã vùng dân tộc thiểu số thuộc loại nghèo nhất của tỉnh Hòa Bình bằng các giải pháp xây dựng năng lực tự quản giúp người dân có đủ năng lực tự vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng một cách bền vững.

ü  Mục tiêu của dự án: (i) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) có đủ năng lực và thực hiện việc vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng của xã trên thực tế để có thể thu được nhiều lợi ích hơn từ công trình; (ii) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) tại 06 xã dự án được quyền quản lý dài hạn các công trình cơ sở hạ tầng của xã; và (iii) Vận hành bảo trì cộng đồng được chương trình 135 tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.

ü  Phạm vi dự án: bao gồm 6 xã Độc LậpĐú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến, Ngọc Sơn, Ngọc Lâu.

ü  Thời gian thực hiện dự ánDự án được thực hiện từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2016.

2. Mục đích của nghiên cứu

 – Chia xẻ những kinh nghiệm về các mô hình vận hành bảo trì công trình cơ sở hạ tầng, những lợi ích thu được nhằm mục tiêu phổ biến, nhân rộng cách làm này tại tỉnh Hòa Bình;

– Thảo luận những giải pháp chính sách để tạo điều kiện cho cộng đồng những người sử dụng công trình tham gia tích cực hơn vào công tác vận hành và bảo trì các công trình dân sinh cấp xã.

– Đưa ra các khuyến nghị phù hợp để phân bổ ngân sách cho cộng đồng thực hiện bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng.

 3. Kết quả mong đợi

Một báo cáo nghiên cứu được hoàn thiện, trong đó phải thể hiện rõ những ưu điểm, nhược điểm các mô hình, những kinh nghiệm thực hiện của các mô hình vận hành bảo trì trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh, vai trò của các cấp, các bên liên quan, cơ chế phối hợp, cơ chế thực hiện và phân bổ vốn, cơ chế thanh quyết toán và những khuyến nghị cơ chế phân bổ ngân sách cho cộng đồng thực hiện bảo trì.

4. Các hoạt động

 Tập hợp, phân tích các văn bản chính sách, hướng dẫn do các chương trình/ dự án cấp chính quyền, ban ngành ban hành từ về công tác vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình CSHTNT, chi tiết hóa các nội dung văn bản/hướng dẫn của địa phương cũng như các chương tình dự án khác, tìm ra những nét đặc thù trong việc vận dụng các văn bản/hướng dẫn chung trong hoàn cảnh từng địa phương.

 

–  Khảo sát thực tế, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

Đối tượng khảo sát bao gồm:

  • Trong tỉnh

+  Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Nông thôn mới, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh,  Ban quản lý các chương tình dự án

+ Cấp huyện: Khảo sát ít nhất tại 4 xã, 2 huyện: Đối tượng khảo sát, tham vấn bao gồm: UBND huyện, Các phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Phòng Tài chính-Kế hoạch.

+ Cấp xã: Dự kiến khảo sát mỗi huyện 2 xã: UBND xã, một số xóm, tổ nhóm làm công tác bảo trì, vận hành các công trình CSHTNT.

  • Ngoài tỉnh

–         Lãnh đạo Ban dân tộc, sở Nông nghiệp, chương trình nông thôn mới, Ban quản lý ODA, lãnh đạo huyện, một số phòng ban liên quan huyện, cấp xã, lựa chọn 2 xã/tỉnh

Nội dung khảo sát:

Việc thực hiện công tác vận hành duy tu, bảo dưỡng: những khó khăn, vướng mắc hiện tại, đề xuất các giải pháp thảo gỡ (nguồn lực, cơ chế, chính sách, quá trình phân bổ vốn, giao thầu, thanh quyết toán..)

5. Kinh phí

– Tìm hiểu thông tin lựa chọn mô hình để thực hiện nghiên cứu và nghiên cứu các tài liệu, báo cáo liên quan (2 ngày).

–  Phỏng vấn các ban ngành, đối tác liên quan, những người hưởng lợi các công trình (6 ngày)

– Làm việc với cấp xã và huyện, các cơ quan hữu quan, các tổ chức để tìm hiểu thông tin (4 ngày)

– Tổng hợp thông tin và viết báo cáo. (3 ngày)

6. Yêu cầu về chuyên gia tư vấn

– Chuyên gia tư vấn có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu về chính sách của chính phủ, ưu tiên các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm nghiên cứu các chính sách đầu tư, vận hành và bảo trì.

7. Thời gian thực hiện: Tháng 10/2016

8. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/9/2016:

–         Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Ngõ 15 đường An Dương Vương  Phú Thượng, Nhật Tân, Hà Nội

–         Điện thoại: 043 2121 882

–         Email: info@ric.org.vn ; hai.pcmm.hb@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here