DỰ ÁN: CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

(MÃ DỰ ÁN: N-VNM-2022-0138)

Tổ chức tài trợ: Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW)

Thời gian thực hiện: 01/07/2022 – 30/06/2025

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Hoạt động: Tập huấn “Xây dựng kế hoạch và kỹ thuật trồng rừng kết hợp với cây ngắn ngày/cây dược liệu cho các thành viên nhóm cộng đồng tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.”

 1. Giới thiệu chung

Về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

Sứ mệnh: RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và được đảm bảo các quyền của mình.

Về dự án:

Dự án “Cải thiện điều kiện sống cho các cộng đồng dân tộc thiểu số” (tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), được tài trợ bởi Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW), thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025.

Địa bàn dự án: 04 xã Chiềng Yên, Chiềng Xuân, Song Khủa và Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Kết quả chung của dự án: Các cộng đồng dân tộc thiểu số ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được đảm bảo đầy đủ những điều kiện sống cơ bản một cách bền vững.

Đầu ra chính:

Điều kiện sống của người dân ở 04 xã Chiềng Xuân, Chiềng Yên, Song Khủa và Suối Bàng được cải thiện thông qua áp dụng phương pháp quản lý cộng đồng trong phát triển các mô hình sinh kế, xây dựng và vận hành bảo trì các công trình nước tại địa phương.

Phương pháp quản lý cộng đồng được chính quyền địa phương ghi nhận và nhân rộng ra các xã ngoài dự án thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

 1. Thông tin về hoạt động
 • Tên hoạt động: Tập huấn “Xây dựng kế hoạch và kỹ thuật trồng rừng kết hợp với cây ngắn ngày/cây dược liệu cho các thành viên nhóm cộng đồng tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.”
 • Thời gian: Thực hiện 4 khóa tập huấn trong thời gian từ tuần 4 tháng 3/2024 đến tuần 3 tháng 4/2024.
 • Địa điểm thực hiện: tại 04 xã Chiềng Yên, Chiềng Xuân, Song Khủa và Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
 • Thành phần tham gia: Các thành viên thuộc nhóm công đồng tại 4 xã dự án thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
 • Mục tiêu: Các thành viên nhóm cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua việc xây dựng kế hoạch trồng rừng kết hợp với trồng cây ngắn ngày/cây dược liệu để cải thiện sinh kế bền vững. Đồng thời trong quá trình lập kế hoạch, học viên được trang bị các kiến thức và kỹ thuật cơ bản trong canh tác đối với mô hình sinh kế được chọn.
 1. Đầu ra mong đợi sau hoạt động:

Sau khóa tập huấn các tham dự viên sẽ:

 • Nhóm cộng đồng xây dựng được bản kế hoạch khả thi trồng rừng kết hợp với trồng cây ngắn ngày/cây dược liệu phù hợp với điều kiện, nhu cầu và nguồn lực của từng địa bàn, bao gồm việc xác định được loại cây trồng, quy mô, kế hoạch và ngân sách thực hiện.
 • Các thành viên trong Nhóm cộng đồng được trang bị các kiến thức và kỹ thuật cơ bản trong canh tác đối với mô hình sinh kế đã được lựa chọn.
 1. Yêu cầu về tư vấn
  • Phạm vi công việc của tư vấn:
 • Nghiên cứu các tài liệu liên quan do dự án cung cấp;
 • Xây dựng tài liệu khung chương trình, nội dung tập huấn đảm bảo đầu ra mong đợi;
 • Thảo luận và thống nhất với cán bộ quản lý dự án của RIC về tài liệu, nội dung và chương trình khoá tập huấn;
 • Thực hiện khóa tập huấn tại thực địa;
 • Viết báo cáo tập huấn bằng tiếng việt.
  • Trình độ/kinh nghiệm của tư vấn:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong đào tạo, tập huấn về các chủ đề liên quan cho các cộng đồng tham gia các dự án phát triển;
 • Có các kỹ năng, phương pháp tập huấn có sự tham gia (trực quan và trình bày qua giấy khổ lớn A0, thẻ màu, thúc đẩy nhóm cộng đồng thảo luận, làm việc theo nhóm…);
 • Am hiểu và có kinh nghiệm tập huấn cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số (Mông, Mường, Dao, Thái, Tày…).
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC
 • Cung cấp tài liệu dự án có liên quan để Tập huấn viên/Giảng viên nghiên cứu trước khi xây dựng tài liệu và chương trình tập huấn;
 • Thảo luận, góp ý và đưa ra các yêu cầu cho tư vấn (khi cần);
 • Chuẩn bị công tác hậu cần cho khóa tập huấn;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày.
 1. Thông tin đăng ký ứng tuyển

Ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ cho Trung tâm RIC trước 17:00 ngày 15/03/2024 theo địa chỉ sau:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 02432121882 hoặc 0347 709 818 (Hoàng Thị Ngọc Hiệp – Cán bộ chương trình)
 • Email: info@ric.org.vn, và email: hoangngochiepk59ptnta@gmail.com ; hoangvan@ric.org.vn

Hồ sơ gồm có:

 • CV: thể hiện các kinh nghiệm làm việc với các hoạt động tương tự
 • Đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính của hoạt động
 • Kế hoạch thực hiện chi tiết của hoạt động

Lưu ý: Trung tâm RIC chỉ liên hệ với tư vấn được lựa chọn.

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

Người phê duyệt

 

Nguyễn Bá Kim

 

P. Giám đốc RIC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here