BẢN THAM CHIẾU (TOR)

                                                   Biên soạn nội dung                                                                      Tờ rơi về Quyền và nghĩa vụ của người dân với đất rừng và rừng

 1. Giới thiệu chung:

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) thực hiện dự án “Tăng cường sự tiếp cận bền vững của các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và người nghèo với đất rừng và rừng thông qua quy trình phân bổ lại đất thu hồi từ các lâm trường quốc doanh một cách minh bạch và có sự tham gia” từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2018, được tài trợ bởi dự án Quản trị Đất đai Tiểu vùng sông Mê Kông (MRLG) và Quỹ Australia vì Nhân dân Châu Á – Thái Bình Dương (AFAP).

Mục tiêu của dự án: Tăng cường các chính sách và thể chế tại địa phương để đảm bảo và củng cố quyền sử dụng đất và cải thiện điều kiện sống của các hộ nông dân quy mô nhỏ và các cộng đồng (đặc biệt là các nhóm yếu thế như người dân tộc thiểu số, phụ nữ và người nghèo) thông qua việc xây dựng và thí điểm một quy trình hướng dẫn thực hiện phân bổ lại đất do các lâm trường quốc doanh trả lại cho địa phương phù hợp với các chính sách của Nhà nước đồng thời đảm bảo minh bạch, có sự tham gia của các bên liên quan tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • Kết quả 1: Một quy trình hướng dẫn thực hiện phân bổ lại đất do các lâm trường quốc doanh trả lại cho địa phương có sự tham gia và phù hợp với các chính sách của Nhà nước được chính quyền địa phương phát triển và áp dụng
 • Kết quả 2: Chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan và các cộng đồng cùng giải quyết các vấn đề có liên quan đến đất đai
 • Kết quả 3: Sở Tài Nguyên & Môi trường và chính quyền địa phương được tăng cường năng lực để phát triển và thực hiện một quy trình hướng dẫn thực hiện việc phân bổ lại đất do các lâm trường quốc doanh trả lại cho địa phương

Xuất bản tờ rơi về Quyền và Nghĩa vụ của người dân đối với đất rừng và rừng là một trong các hoạt động truyền thông tăng cường năng lực cho chính quyền và người dân vùng dự án, giúp họ hiểu rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với đất rừng và rừng từ đó góp phần đảm bảo sinh kế bền vững cho các cộng đồng thiểu số.

 1. Kết quả mong đợi: Nội dung tờ rơi:
 • Quyền và Nghĩa vụ của người dân đối với các loại đất rừng
 • Quyền và Nghĩa vụ của người dân đối với rừng
 • Các nguyên tắc, điểm cần lưu ý … khi sử dụng/khai thác đất rừng và rừng;
 • Được tổng hợp từ các chính sách, quy định hiện hành mới nhất của Nhà nước có liên quan tới Quyền và Nghĩa vụ của người dân đối với đất rừng và rừng (Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, các Nghị định ..);
 • Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu với đối tượng người đọc là người dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở miền núi phía Bắc;
 • Độ dài tối đa 04 trang A4
 1. Thời gian: Tháng 7/2018
 2. Trách nhiệm của tư vấn
 • Nghiên cứu các tài liệu liên quan
 • Gửi RIC bản thảo để góp ý
 • Hoàn thiện tài liệu dựa trên các góp ý của RIC
 1. Yêu cầu đối với tư vấn
 • Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học các chuyên ngành và lĩnh vực liên quan.
 • Có kinh nghiệm nghiên cứu, đào tạo, biên tập
 • Có kinh nghiệm trong biên tập các tài liệu cho người dân tộc thiểu số
 1. Trách nhiệm của trung tâm RIC
 • Thanh toán tiền thù lao tư vấn cho chuyên gia theo thỏa thuận hợp đồng.
 1. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV qua email ricvietnam2009@gmail.com trước 25.7.2018                                                                                                                                                                                                               Phó Giám đốc RIC                                                                                                     Nguyễn Bá Kim (đã ký)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here